logo Global Business Card VIP

An Khoa Trạng Nguyên

Sản phẩm uy tín

Thấu hiểu rằng trong trái tim hàng triệu cha mẹ Việt Nam, hạnh phúc là khi thấy con yêu lớn khôn và trưởng thành trong những điều kiện tốt nhất.

Bảo Việt Nhân thọ mang đến giải pháp tài chính ưu việt An Khoa Trạng Nguyên. Linh hoạt kết hợp “Bảo hiểm + tiết kiệm”, sản phẩm An Khoa Trạng Nguyên là món quà ý nghĩa của cha mẹ với mong muốn con yêu vững bước trên con đường học tập và sự nghiệp tương lai.


An Khoa Trạng Nguyên: Nuôi dưỡng nhân tài, hoạch định tương lai
 • Quyền lợi Học vấn và lập nghiệp cho con - Hành trang cùng con vững bước tương lai
 • Quyền lợi Bảo vệ cho Người trụ cột - Đảm bảo tương lai vững chắc cho con khi không còn cha/mẹ ở bên
 • Quyền lợi Bảo vệ cho con - Chăm sóc con yêu và gia tăng hỗ trợ tài chính cho gia đình trước các rủi ro
  VÌ SAO BẠN NÊN QUAN TÂM SẢN PHẨM NÀY
  • 222%, Số tiền bảo hiểm gốc vào Ngày đáo hạn Hợp đồng
  • Miễn đóng phí và hỗ trợ tài chính bằng 20% Số tiền bảo hiểm gốc cho người trụ cột khi gặp rủi ro
  • Gia tăng số tiền bảo hiểm 5% mỗi năm
  QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
  HÀNH TRANG LẬP NGHIỆP CHO CON

  1. Quyền lợi Học Vấn

  • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng vào Ngày đáo hạn Hợp đồng (tối đa 185% Số tiền bảo hiểm gốc) (*)

  2. Quyền lợi Quà tặng Lập nghiệp

  • Tặng thêm 20% Số tiền bảo hiểm gia tăng vào Ngày đáo hạn Hợp đồng (tối đa 37% Số tiền bảo hiểm gốc) (*)

  3. Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

  • Quyền lợi Duy trì Hợp đồng sẽ được cộng vào mỗi Ngày kỷ niệm Hợp đồng (bao gồm cả ngày đáo hạn Hợp đồng) kể từ khi Hợp đồng có hiệu lực từ đủ 3 năm trở lên.
  QUYỀN LỢI BẢO VỆ CHO CON

  1. Chăm sóc y tế toàn diện

  • Trợ cấp viện phí cơ bản: Chi trả 0.2% Số tiền bảo hiểm gốc/ngày, tối đa 2.000.000 đồng/ngày.Tối đa 100 ngày/năm Hợp đồng
  • Trợ cấp viện phí đặc biệt: Chi trả 0.4% Số tiền bảo hiểm gốc/ngày, tối đa 4.000.000 đồng/ngày.Tối đa 30 ngày/năm Hợp đồng, 300 ngày/toàn bộ thời hạn Hợp đồng
  • Trợ cấp phẫu thuật: Chi trả 1% Số tiền bảo hiểm gốc/lần phẫu thuật, tối đa 10.000.000 đồng/lần. Tối đa 2 lần phẫu thuật/năm Hợp đồng và 10 lần phẫu thuật/toàn bộ thời hạn Hợp đồng
  • Trợ cấp vận chuyển cấp cứu:Chi trả 0,4% Số tiền bảo hiểm gốc/lần, tối đa 1.000.000 đồng/lần. Tối đa 2 lần/năm Hợp đồng và 10 lần/toàn bộ thời hạn Hợp đồng.

  2. Bảo vệ trước rủi ro cuộc sống

  Quyền lợi Thương tật nghiêm trọng do tai nạn:

  • Chi trả lên đến 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng
  • Miễn toàn bộ Phí bảo hiểm định kỳ còn lại của Hợp đồng chính
  • Duy trì hiệu lực Hợp đồng với đầy đủ các Quyền lợi còn lại

  Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:

  • Hỗ trợ trước 50% Quyền lợi Tử vong, tối đa lên tới 500.000.000 đồng
  • Miễn toàn bộ Phí bảo hiểm định kỳ còn lại của Hợp đồng chính
  • Duy trì hiệu lực Hợp đồng với đầy đủ các Quyền lợi còn lại

  Quyền lợi Tử vong: Chi trả lên đến 150% Số tiền bảo hiểm gia tăng.

  QUYỀN LỢI BẢO VỆ CHO NGƯỜI TRỤ CỘT
  • Chi trả khoản hỗ trợ tài chính bằng 20% Số tiền bảo hiểm gốc
  • Miễn toàn bộ Phí bảo hiểm định kỳ còn lại của Hợp đồng chính
  • Duy trì hiệu lực Hợp đồng với đầy đủ các Quyền lợi còn lại
  Khi cha/mẹ gặp 1 trong các rủi ro lớn trong cuộc sống: Thương tật nghiêm trọng do tai nạn, Mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối, Tử vong
  LINH HOẠT

  1. Đóng phí ngắn, Quyền lợi dài

  • Thời hạn đóng phí 5 năm, hoặc
  • Thời hạn đóng phí ngắn hơn thời hạn bảo hiểm 3 năm

  2. Gia tăng số tiền bảo hiểm 5% mỗi năm

  GIA ĐÌNH

  Kết hợp với giỏ sản phẩm bổ trợ phong phú

  • Nhóm sản phẩm bổ trợ Bảo vệ khách hàng trước các rủi ro do tai nạn (Bảo hiểm tai nạn toàn diện…)
  • Nhóm sản phẩm bổ trợ Chăm sóc sức khỏe (Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, chăm sóc y tế…)
  • Nhóm sản phẩm bổ trợ Miễn đóng phí khi gặp rủi ro
  Ai có thể tham gia
  Tuổi của Người được bảo hiểm Từ 0-15 tuổi
  Tuổi của Bên mua bảo hiểm Từ 18-60 tuổi, không quá 70 tuổi tại Ngày đáo hạn Hợp đồng
  Thời hạn bảo hiểm Tối thiểu 8 năm, tối đa 18 năm
  Thời điểm đáo hạn
  • Người được bảo hiểm từ 0-8 tuổi: Hợp đồng đáo hạn năm Người được bảo hiểm đạt 18 tuổi
  • Người được bảo hiểm từ 9-15 tuổi: Hợp đồng đáo hạn năm Người được bảo hiểm đạt 23 tuổi
  Thời hạn đóng phí Thời hạn đóng phí 5 năm, Thời hạn đóng phí ngắn hơn thời hạn bảo hiểm 3 năm

  MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  • Mong muốn cho con yêu an tâm bước vào đại học sau khi đủ 18 tuổi, chị A (25 tuổi) đã tham gia cho Cháu B (con của chị A - 1 tuổi) sản phẩm An Khoa Trạng Nguyên kèm các sản phẩm bổ trợ, cụ thể như sau:

  Chuẩn bị hành trang cho con yêu lập nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, Chị C (33 tuổi) đã tham gia cho Cháu D (con của chị C - 9 tuổi) sản phẩm An Khoa Trạng Nguyên kèm các sản phẩm bổ trợ, cụ thể như sau:

  CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ
  Quyền lợi miễn đóng phí bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng mở rộng
  • Sản phẩm bổ trợ An Tâm Miễn Phí sẽ là sự lựa chọn tốt nhất giúp Hợp đồng bảo hiểm của bạn vẫn tiếp tục được duy trì miễn phí với đầy đủ các quyền lợi khi bạn không may mắc phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. 
  Quyền lợi miễn đóng phí
  • Nếu Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hay bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Hợp đồng chính sẽ được duy trì miễn phí với đầy đủ các quyền lợi mà không cần phải tiếp tục đóng phí.
  Bảo hiểm tai nạn toàn diện
  Bảo Việt Nhân thọ chi trả lên đến 300% Số tiền bảo hiểm cho 06 loại rủi ro tai nạn khác nhau*
  • Tử vong do tai nạn thông thường: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm còn lại**
  • Tử vong khi đang sử dụng các phương tiện vận chuyển hành khách đường bộ hoặc đường sắt: Chi trả 200% Số tiền bảo hiểm còn lại
  • Tử vong khi đi trên các chuyến máy bay thương mại: Chi trả 300% Số tiền bảo hiểm còn lại
  • Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo 15 mức độ thương tật, Tổng quyền lợi tối đa 100% Số tiền bảo hiểm
  • Bỏng nặng do tai nạn: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm còn lại
  • Chấn thương sọ não nặng do tai nạn: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm còn lại
  Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
  • Quyền lợi bảo hiểm bằng 100% Số tiền bảo hiểm sẽ được trả nếu Người được bảo hiểm không may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong do tai nạn xảy ra trong thời gian Sản phẩm bổ trợ có hiệu lực.
  Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
  • Nếu Người được bảo hiểm không may bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh viễn, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả phần trăm của Số tiền bảo hiểm tương ứng với tỷ lệ tàn tật, mức chi trả tối đa lên tới 100% Số tiền bảo hiểm một năm.
  Bảo hiểm chăm sóc y tế
  Phạm vi bảo vệ rộng, đa dạng các quyền lợi bảo vệ:
  • Trợ cấp viện phí cơ bản
  • Trợ cấp viện phí đặc biệt
  • Trợ cấp phẫu thuật
  • Hỗ trợ vận chuyển cấp cứu
  • Quyền lợi bảo hiểm cao, tối đa lên tới 2 tỷ đồng.
  Bảo hiểm phẫu thuật và điều trị ngoại khoa
  • Sản phẩm này giúp bạn có điều kiện để yên tâm lựa chọn phương thức điều trị tốt hơn nếu không may Bạn phải phẩu thuật điều trị ngoại khoa
  Bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng
  • Phạm vi bảo hiểm thiết thực với 100% Số tiền bảo hiểm được Bảo Việt Nhân thọ chi trả nếu chẳng may mắc phải 1 trong 36 Bệnh lý nghiêm trọng
  Chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ
  • Danh cho phụ nữ với các quyền lợi bảo hiểm cho 8 bệnh ung thư phụ nữ, 36 bệnh lý nghiêm trọng, 7 bệnh biến chứng sản khoa và 597 loại phẫu thuật và điều trị ngoại khoa mở rộng...
  
  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền:

  Giỏ hàng( Sản phẩm)

  avatar
  Xin chào
  close nav
  Tất cả danh mục