logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm Bệnh ung thư Cathay

Sản phẩm uy tín

Với tỷ lệ mắc Bệnh ung thư gia tăng mỗi năm, Bệnh ung thư chính là mối lo lớn của người hiện đại. Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh ung thư của Cathay sẽ giúp bạn giảm bớt lo âu với những quyền lợi ưu việt, mang lại sự chuẩn bị tốt nhất trước những rủi ro bất ngờ.


Đặc điểm sản phẩm
  • Mức phí tham gia hấp dẫn cùng với nhiều lựa chọn quyền lợi
  • Bảo vệ trước rủi ro mắc phải Bệnh ung thư
  • Hỗ trợ chi phí nếu phải nằm viện do tai nạn
  • Hỗ trợ tài chính cho gia đình khi chẳng may tử vong
Quyền lợi bảo hiểm
Quyền lợi Bảo hiểm Lựa chọn Cơ Bản Lựa chọn Nâng Cao
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư 100% Số tiền bảo hiểm 100% Số tiền bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai nạn 50% Số tiền bảo hiểm 50% Số tiền bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm tử vong không do Tai nạn Không áp dụng 10% Số tiền bảo hiểm
Quyền lợi hỗ trợ nằm viện do Tai nạn Không áp dụng 0,1% Số tiền bảo hiểm/ngày (tối đa 10 ngày)
Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc đặc biệt do Tai nạn Không áp dụng 0,1% Số tiền bảo hiểm/ngày (tối đa 7 ngày)
Ai có thể tham gia
Tuổi tham gia bảo hiểm Từ 18 đến 50 tuổi
Loại nghề nghiệp 1, 2
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn hợp đồng
Thời hạn hợp đồng

1 năm và Tự động tái tục tối đa 4 lần và sẽ không được tái tục sau 50 tuổi

Số tiền bảo hiểm 100 triệu, 200 triệu
Định kỳ đóng phí hàng năm
Minh họa quyền lợi sản phẩm


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục