logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí nằm viện

Sản phẩm uy tín

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ - Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí nằm viện được mua kèm với Sản phẩm bảo hiểm chính.


Quyền lợi sản phẩm bảo hiểm

Hỗ trợ chi phí nằm viện

Quyền lợi lên đến 100 lần Số tiền bảo hiểm/năm 

  • Nằm viện: 100% Số tiền bảo hiểm/ngày (tối đa 100 ngày/năm)
  • Nằm viện tại Khoa hồi sức tích cực: thêm 100% Số tiền bảo hiểm/ngày (tối đa 30 ngày/năm)
  • Phẫu thuật [*]: 500% Số tiền bảo hiểm/lần phẫu thuật (tối đa 500% Số tiền bảo hiểm cho cùng một bệnh, Bệnh hiểm nghèo hoặc Thương tật)
  • Nằm viện để điều trị Bệnh hiểm nghèo [*]: thêm 100% Số tiền bảo hiểm/ngày (tối đa 30 ngày/năm)

[*] Áp dụng cho sản phẩm Phú Hưng An Gia & Phú Hưng Trí Việt.

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục