logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm học vấn Aviva An vui cho con

Sản phẩm uy tín

Đối với người làm cha làm mẹ, đứa con là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã dành cho họ. Khoảnh khắc đón nhận sinh linh nhỏ bé đến với thế giới là khoảnh khắc không bao giờ có thể quên với mỗi người. Và kể từ giây phút đó, cha mẹ bắt đầu bước vào một hành trình đầy mới mẻ và thú vị - một hành trình đong đầy những yêu thương.


Lựa chọn tối ưu bảo đảm con đường học vấn và hành trình đến tuổi trưởng thành của con trẻ. Gói Aviva - An Vui Cho Con là một lựa chọn tối ưu giúp cha mẹ bảo đảm con đường học vấn và hành trình đến tuổi trưởng thành của con thênh thang, rộng mở hơn. 
Lý do lựa chọn - Aviva - An Vui Cho Con
Bảo vệ toàn diện
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện lên đến 150 ngày/năm, 3,000 ngày trong thời hạn hợp đồng
Đầu tư đảm bảo
 • Hỗ trợ chi phí phẫu thuật lên đến 100% Số tiền bảo hiểm
Giải pháp linh hoạt
 • Miễn trừ chi phí do tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn cho Bên mua bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi đáo hạn:

 • Toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng được trả vào ngày liền sau Ngày đáo hạn Hợp đồng.

Quyền lợi duy trì hợp đồng: Hấp dẫn từ Ngày kỉ niệm hợp đồng thứ 5 (% trên phí Bảo Hiểm cơ bản trung bình của Sản phẩm bảo hiểm chính)

 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 5 đến 9: 10%
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 10 đến 14: 15%
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 15 đến 19: 20%
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 20 đến 24: 40%
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 25 trở đi: 75%

Quyền lợi duy trì Hợp đồng được chi trả vào Giá trị tài khoản đóng thêm, và có thể rút bất cứ lúc nào. Đồng thời, khách hàng có thể linh hoạt rút một phần từ Giá trị tài khoản cơ bản để thực hiện các chi tiêu ngắn hạn và chăm lo cho kế hoạch học tập của con trẻ.

Quyền lợi bảo hiểm tử vong:

 • Lựa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao.

Quyền lợi cơ bản: Khi khách hàng không may tử vong, Aviva chi trả Giá trị LỚN HƠN giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm.

Quyền lợi nâng cao: (Từ năm 66 tuổi, Quyền lợi nâng cao sẽ chuyển thành Quyền lợi cơ bản): Khi khách hàng không may tử vong, Aviva chi trả TỔNG của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: bằng quyền lợi bảo hiểm tử vong
Quyền lợi đảm bảo duy trì Hợp đồng trong 3 năm đầu tiên
Quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện (% trên Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ chi phí nằm viện):
 • Trợ cấp giảm thu nhập do nằm viện: 0,2% Số tiền bảo hiểm
 • Trợ cấp giảm thu nhập do nằm viện đặc biệt: 0,4% Số tiền bảo hiểm
 • Hỗ trợ chi phí chăm sóc y tế (tối đa 3 lần/năm Hợp Đồng): 2% Số tiền bảo hiểm/lần nếu nằm viện liên tục từ 10 ngày trở lên 
Quyền lợi hỗ trợ chi phí phẫu thuật (% trên Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ chi phí phẫu thuật):
 • Trả 2%, 5%, 10% hoặc 20% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm phải phẫu thuật
 • Tổng quyền lợi chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

Miễn trừ chi phí do tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

 • Khi cha/mẹ (Bên mua bảo hiểm) không may bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Aviva miễn khấu trừ phí Quản lý Hợp đồng và phí bảo hiểm rủi ro cho Người được bảo hiểm chính theo sản phẩm bảo hiểm chính và các Sản phẩm bảo hiểm bổ sung. Con trẻ vẫn tiếp tục được bảo vệ và thừa hưởng nguồn tài chính từ Giá trị tài khoản hợp đồng ngay cả khi thiếu vắng cha/mẹ.
MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Ai có thể tham gia
Tuổi tham gia 1 tháng - 70 tuổi 
Tuổi đáo hạn hết 98 tuổi
Thời hạn hợp đồng 99 tuổi trừ tuổi tham gia
Thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng
Định kỳ đóng phí tháng, quý, nửa năm, năm

Sản phẩm Bổ trợ

Lựa chọn tham gia các Quyền lợi bổ sung đa dạng để có một giải pháp bảo vệ toàn diện không những cho bản thân mà còn cho các thành viên khác trong gia đình

Bảo hiểm tử vong và Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 

 • Khi Người được bảo hiểm Tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Aviva chi trả 100% Số tiền bảo hiểm.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn: 

 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm (chi trả tối đa 2 lần): 50% Số tiền bảo hiểm/lần. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau (chi trả tối đa 1 lần): 150% Số tiền bảo hiểm. Tổng số tiền chi trả tối đa của sản phẩm: 150% Số tiền bảo hiểm. Số bệnh được bảo hiểm: 105 bệnh 

Hỗ trợ chi phí nằm viện: 

 • Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện: 0,2% Số tiền bảo hiểm/ngày. Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện đặc biệt: 0,4% Số tiền bảo hiểm/ngày. Hỗ trợ chi phí chăm sóc y tế (tối đa 3 lần/năm Hợp): 2% Số tiền bảo hiểm. Số ngày nằm viện được chi trả Trợ cấp giảm thu nhập lên tới 150 ngày nằm viện trong mỗi Năm hợp đồng, 3000 ngày trong thời hạn bảo hiểm.

Miễn trừ chi phí do Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau: 

 • Khi Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau, Aviva miễn khấu trừ phí Quản lý Hợp Đồng và phí bảo hiểm rủi ro cho Người được bảo hiểm chính theo sản phẩm bảo hiểm chính và các Sản phẩm bảo hiểm bổ sung.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau: 

 • Khi Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau, Aviva chi trả 100% Số tiền bảo hiểm cho mỗi lần mắc bệnh, tối đa 3 lần chi trả. Đồng thời, miễn phí Bảo hiểm rủi ro của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung này. Số bệnh được bảo hiểm: 50 bệnh

Bảo hiểm tai nạn cá nhân:

- Nếu Người được bảo hiểm tử vong do: 

 • Tai nạn khi du lịch nước ngoài: Aviva chi trả 300% Số tiền bảo hiểm
 • Tai nạn giao thông công cộng: Aviva chi trả 200% Số tiền bảo hiểm 
 • Tai nạn khác: Aviva chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

- Nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Aviva chi trả tối đa 100% Số tiền bảo hiểm

- Nếu Người được bảo hiểm bị Bỏng mức độ 3 trở lên: 100% Số tiền bảo hiểm

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật: 

 • Trả 2%, 5%, 10%, hoặc 20% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm phải phẫu thuật. Tổng quyền lợi chi trả 100% Số tiền bảo hiểm

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục