logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm kỹ thuật

Sản phẩm uy tín

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tài sản doanh nghiệp được tích tụ ngày càng lớn đồng thời cũng mang đến rất nhiều rủi ro khi có sự cố xảy ra. Các tổn thất vật chất xảy ra cho các phương tiện kỹ thuật, công nghệ không những làm tổn hao tiền bạc để khắc phục mà còn có thể đưa đến việc gián đoạn kinh doanh của doanh nghiệp, thậm chí có thể làm cho doanh nghiệp bị phá sản hoặc làm phát sinh trách nhiệm đối với bên thứ ba.popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục