logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Linh hoạt

Sản phẩm uy tín

Lấy phương châm “Thiết kế riêng cho bạn và gia đình” làm định hướng sáng tạo nên các sản phẩm của Chubb Life, chúng tôi tin rằng mỗi sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cần phải được “đo ni” riêng theo từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng, nhằm mang đến cho từng cá nhân sự bảo vệ phù hợp và toàn diện nhất.


Tiếp nối những sản phẩm sáng tạo, độc đáo trong danh mục sản phẩm đa dạng của Chubb Life, sản phẩm Kế hoạch Tài chính Linh hoạt thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung sẽ mang đến cho bạn một giải pháp tài chính toàn diện trước các rủi ro trong cuộc sống. 

Đặc biệt, với thiết kế linh hoạt theo nhu cầu riêng của mỗi khách hàng, bạn có thể chủ động lựa chọn một trong 3 gói quyền lợi. Thời gian đóng phí bảo hiểm cũng sẽ được linh hoạt tùy theo nhu cầu tài chính của mỗi người. Sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính Linh hoạt cũng sẽ cung cấp thêm các quyền lợi bảo hiểm gia tăng nhằm bảo vệ khách hàng trước các rủi ro về bệnh (đặc biệt là bệnh nan y), thương tật, sẽ giúp khách hàng thêm an tâm vui sống.

Ưu điểm nổi bật
 • Khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc chọn lựa kế hoạch bảo vệ cho bản thân với các gói Quyền lợi 99, Quyền lợi 80 hay Quyền lợi 65.
 • Chủ động và linh hoạt về mức phí bảo hiểm đầu tư thêm phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân và gia đình.
 • Nhận lại 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi đáo hạn.
 • Quyền lợi Tuổi vàng chi trả vào năm 75 tuổi với mức chi trả là 50% tổng Phí Bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản, (áp dụng cho Quyền lợi 99). 
 • Nhận thêm 25% tổng số tiền lãi đầu tư đã tích lũy của 4 năm liền trước thời điểm xét chi trả. 
 • Linh hoạt tham gia thêm các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng để gia tăng bảo vệ bản thân.
Các Quyền lợi Bảo hiểm nổi bật
Quyền lợi Tuổi vàng (áp dụng cho Quyền lợi 99)
 • 50% tổng Phí Bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản tính từ ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm (Chi trả vào Ngày đáo niên trùng hoặc ngay sau ngày sinh nhật 75 của Người Được Bảo Hiểm và được tích lũy vào Giá trị Tài khoản Cơ bản).
Quyền lợi Duy trì Hợp đồng
 • 25% tổng các khoản lãi đã tính cho Giá trị Tài khoản (“GTTK”) Hợp đồng trong 4 Năm hợp đồng trước đó. Quyền lợi này được chi trả theo định kỳ 4 năm một lần.
Quyền lợi Đáo hạn
 • 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng 
Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản (“QLBHCB”) Bảo vệ khách hàng trước rủi ro tử vong

Lựa chọn A:

 • Giá trị Tài khoản Cơ bản hoặc Mệnh giá Bảo hiểm (“MGBH”) của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản (lấy giá trị nào lớn hơn); cộng với Giá trị Tài khoản Tích lũy (nếu có).

Lựa chọn B:

 • Trường hợp Người Được Bảo Hiểm tử vong trước khi đạt 70 Tuổi bảo hiểm: 100% Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản  cộng với Giá trị Tài khoản Hợp đồng.
 • Trường hợp Người Được Bảo Hiểm tử vong vào hoặc sau ngày đạt 70 Tuổi bảo hiểm: 100% Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản  hoặc Giá trị Tài khoản Cơ bản (lấy giá trị nào lớn hơn), cộng với Giá trị Tài khoản Tích lũy (nếu có).
Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng (“QLBHGT”) tùy theo lựa chọn tham gia của khách hàng
1. Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
 • 100% Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm gia tăng này. 
2. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
Thương tật do Tai nạn: bao gồm các Quyền lợi bảo hiểm (“QLBH”) Chấn thương nội tạng, Quyền lợi bảo hiểm Chấn thương xương khớp, Quyền lợi bảo hiểm Bỏng, Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật và Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật mở rộng với Số tiền Bảo hiểm chi trả theo tỷ lệ phần trăm Mệnh giá Bảo hiểm. Tổng Số tiền Bảo hiểm chi trả cho các quyền lợi này lên đến 100% Mệnh Giá Bảo Hiểm của Quyền lợi bảo hiểm gia tăng này.
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn:
 • 300% Mệnh giá Bảo hiểm, nếu tử vong do Tai nạn khi đang du lịch ở nước ngoài (do doanh nghiệp du lịch hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức).
 • 200% Mệnh giá Bảo hiểm, nếu tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện vận chuyển công cộng được cấp phép, có lịch trình thường xuyên và theo những tuyến cố định.
 • 100% Mệnh giá Bảo hiểm, nếu tử vong do Tai nạn không thuộc 2 trường hợp trên.
3. Quyền lợi bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 1: 30% Mệnh giá Bảo hiểm (tối đa 500 triệu đồng) cho mỗi Bệnh Nan Y Mức độ 1. Chi trả tối đa 4 Bệnh Nan Y Mức độ 1.
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 2: 60% Mệnh giá Bảo hiểm (tối đa 1 tỷ đồng) cho Bệnh Nan Y Mức độ 2. Chubb Life cũng sẽ miễn khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro của Quyền lợi bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y cho đến khi đáo hạn.
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Mức độ 3: 100% Mệnh giá Bảo hiểm cho Bệnh Nan Y Mức độ 3.
4. Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng 
Chubb Life sẽ hỗ trợ chi phí nằm viện của Người Được Bảo Hiểm với các quyền lợi sau đây:
 • Quyền lợi Hỗ trợ Nằm viện: 100% Mệnh giá Bảo hiểm cho mỗi Ngày nằm viện.
 • Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị Tổn thương: Chi trả thêm 50% Mệnh giá Bảo hiểm cho mỗi Ngày nằm viện nếu nằm viện điều trị Tổn thương do Tai nạn.
 • Quyền lợi Hỗ trợ Điều trị tại Khoa hồi sức tích cực: Chi trả thêm 100% Mệnh giá Bảo hiểm cho mỗi Ngày nằm viện tại Khoa hồi sức tích cực.
Ngoài ra, Chubb Life cũng sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật bằng 10 lần Mệnh giá Bảo hiểm nếu Người Được Bảo Hiểm phải trải qua quá trình Phẫu thuật trong thời gian nằm viện điều trị. Trường hợp Phẫu thuật mở hộp sọ hoặc Phẫu thuật mở lồng ngực, Chubb Life sẽ chi trả thêm 10 lần Mệnh giá Bảo hiểm.
Ai có thể tham gia
Thông tin chung Quyền lợi 99 Vững tâm tuổi vàng Quyền lợi 80 An yên tuổi cao niên Quyền lợi 65 An nhàn tuổi hưu trí
Tuổi tham gia 18 tuổi - 65 tuổi 18 tuổi - 60 tuổi 18 tuổi - 50 tuổi
Thời hạn hợp đồng Đến 99 tuổi Đến 80 tuổi Đến 65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản Đến 99 tuổi Đến 80 tuổi Đến 65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn Đến 75 tuổi Đến 75 tuổi Đến 65 tuổi
Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng Đến 70 tuổi Đến 70 tuổi Đến 65 tuổi
Theo Mức độ cho Bệnh Nan Y
Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng
Thời hạn đóng phí Bắt buộc trong 3 năm đầu và linh hoạt từ năm thứ 4 trở đi, cho đến khi kết thúc Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm.


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục