logo Global Business Card VIP

Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Cathay

Sản phẩm uy tín

Đây là sản phẩm bổ trợ giúp bạn tăng cường bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro do tai nạn với mức phí rất ưu đãi.


Đặc điểm Sản phẩm

Đây là sản phẩm bổ trợ giúp bạn tăng cường bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro do tai nạn với mức phí rất ưu đãi

Quyền lợi bảo hiểm

Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn
  • 100% Số tiền bảo hiểm
Quyền Lợi Thương Tật Do Tai Nạn
  • Phần trăm Số tiền bảo hiểm tùy theo mức độ thương tật

Điều kiện tham gia

Thời hạn đóng phí Tái tục hàng năm
Thời hạn hợp đồng Tái tục hàng năm
Giới hạn tuổi của Người được bảo hiểm

Tối thiểu: 0

Tối đa: Trẻ em: 25 tuổi (tái tục đến 25 tuổi)
Người lớn: 65 tuổi (tái tục đến 70 tuổi)

Giới hạn số tiền bảo hiểm

Tối thiểu: 100 triệu VND.

Tối đa:

2 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với trẻ em.
5 lần Số tiền bảo hiểm của Hợp đồng chính đối với người lớn.
Số tiền bảo hiểm phải là bội số của 50 triệu.

Định kỳ đóng phí Năm hợp đồng ≤ thời hạn đóng phí của Hợp đồng chính: Định kỳ đóng phí giống như Hợp đồng chính
Năm hợp đồng > thời hạn đóng phí của hợp đồng chính: Hàng năm (trong trường hợp Hợp đồng chính còn hiệu lực)

Minh họa Quyền lợi

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục