logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm Tai nạn Con người - Liberty

Sản phẩm uy tín

Bảo hiểm Tai nạn Con người hỗ trợ chi phí điều trị và trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong trường hợp bị tổn thương thân thể xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm thương tật toàn bộ tạm thời, thương tật bộ phận vĩnh viễn, và thương​ tật toàn bộ vĩnh viễn.


1. ĐỊNH NGHĨA BẢO HIỂM TAI NẠN CÁ NHÂN

Là một hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân và lợi ích sẽ chỉ được chi trả khi có tử vong hoặc thương tật do hậu quả của một tai nạn xảy ra trong thời hạ bảo hiểm. Những lợi ích mô tả dưới đây có thể có giới hạn tối đa hoặc một khoản khấu trừ nhất định.

2. NGƯỜI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA

  • Để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm, bạn hoặc vợ/chông của bạn phải ở độ tuổi từ 18 -65 tuổi.
  • Tuổi đủ điều kiện cho người phụ thuộc là trẻ em từ 6-18 tuổi hoặc lên đến 25 tuổi nếu đang tham gia vào một chương trình giáo dục toàn thời gian nào đó.
  • Tuổi tái tục tối đa: 79 tuổi
  • Để đủ điều kiện bảo hiểm, tất cả người được bảo hiểm phải đang cư trú thường xuyên tại Việt Nam.

Cư trú thường xuyên có nghĩa là người có quốc tịch hoặc người cư trú dài hạn tại Việt Nam và trong suốt thời hạn bảo hiểm có thể ở ngoài lãnh thổ Việt Nam không quá 90 ngày liên tục mỗi lần.

3. PHẠM VI ĐỊA LÝ VÀ THỜI GIAN GIỚI HẠN

Hợp đồng này bảo hiểm cho một người được bảo hiểm trong đất nước cư trú thường xuyên của người đó trong vòng 24h trừ trường hợp có sữa đổi cho bộ hợp đồng này.

Hợp đồng này bảo hiểm cho một người được bảo hiểm bên ngoài đất nước cư trú thường xuyên của anh/cô ấy, trên cơ sở trên toàn thế giới, với điều kiện thời gian tối đa một người được bảo hiểm ở bên ngoài nước cư trú thường xuyên không quá 90 ngày mỗi lần.

4. QUYỀN LỢI

Mục 1: Tử vong và thương tật vĩnh viễn do tai nạn

Trong khi Hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực, nếu người được bảo hiểm gặp phải thương tật cơ thể, do tai nạn trực tiếp, duy nhất và độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác, dẫn đến tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị tai nạn thì, trên cơ sở nhận được và chấp nhận các bằng chứng, Công ty sẽ trả tiền bồi thường theo phần trăm của Số tiền bảo hiểm (như đã nêu trong Bản Tóm tắt bảo hiểm) theo bảng sau:

Quý doanh nghiệp yêu cầu báo phí bảo hiểm vui lòng liên hệ với chuyên gia của chúng tôi

 

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục