logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm Tai nạn người sử dụng điện - Bảo hiểm BIC

Sản phẩm uy tín
An tâm sử dụng các thiết bị điện trong gia đình với bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện của BIC. 1. Đối tượng được bảo hiểm Tất cả các thành viên gia đình cùng một hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại. Các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông...

An tâm sử dụng các thiết bị điện trong gia đình với bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện của BIC.
1. Đối tượng được bảo hiểm
  • Tất cả các thành viên gia đình cùng một hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại.
  • Các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ…), những người đến thuê nhà ở không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chủ hợp đồng sử dụng điện.
2. Đối tượng không được bảo hiểm

BIC không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:

  • Thành viên của cơ sở sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện.
  • Thành viên có hộ khẩu thường trú tại hộ đăng ký sử dụng điện hoặc các thành viên khác trong gia đình như nêu tại Điều 1 nhưng đang bị bệnh thần kinh, tâm thần; tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
3. Phạm vi bảo hiểm
  • Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
  • Người được bảo hiểm có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ có đăng ký sử dụng điện trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
4. Quyền lợi bảo hiểm

a. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC sẽ trả một lần toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

b. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC sẽ chi trả bồi thường theo “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật” hiện hành của BIC. Trường hợp thương tật không được liệt kê trong “Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật” thì trả theo chi phí thực tế, cần thiết và hợp lý để hồi sức cấp cứu và điều trị tai nạn tối đa không quá số tiền bảo hiểm.


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục