logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm Toàn diện học sinh - Bảo hiểm MIC

Sản phẩm uy tín

Bảo hiểm học sinh, sinh viên là một loại hình bảo hiểm tự nguyện với chi phí mua bảo hiểm rất nhỏ, nhưng lợi ích mà nó mang lại rất thiết thực. Việc tham gia bảo hiểm này nhằm bù đắp kịp thời hậu quả do tai nạn bất ngờ, ốm đau bệnh tật xảy ra với học sinh, hỗ trợ cho gia đình khắc phục khó khăn và sớm cho con em mình trở lại học tập bình thường. Hãy chọn mua để tính mạng và sức khoẻ của con em mình luôn được bảo vệ một cách tốt nhất.


Thông tin sản phẩm
 • MIC đồng hành và chia sẻ rủi ro với học sinh, sinh viên Việt Nam
Đối tượng bảo hiểm
 • Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường Nhà trẻ, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, THPT, Trung học Chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học…
Phạm vi bảo hiểm
 • Điều kiện A: Chết do ốm đau, bệnh tật;
 •  Điều kiện B: Chết, thương tật thân thể do tai nạn;
 •  Điều kiện C: Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật;
 •  Điều kiện D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn.

Lưu ý: Khách hàng có thể lựa chọn bảo hiểm từ hai điều kiện bảo hiểm trở lên theo Quy tắc bảo hiểm này, trong đó ít nhất phải tham gia một trong hai điều kiện A hoặc B.

Số tiền bảo hiểm
 • Điều kiện A: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/vụ.
 •  Điều kiện B: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/vụ.
 •  Điều kiện C: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/năm.
 •  Điều kiện D: 1.000.000 Đến 20.000.000 đồng/người/năm
Quyền lợi bảo hiểm
 • MIC bồi thường tối đa bằng số tiền bảo hiểm/hạn mức trách nhiệm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm
Điều kiện bảo hiểm Phạm vi bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm
A Chết do ốm đau, bệnh tật Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện A
B Chết do tai nạn Trả toàn bộ số tiền bảo hiểm điều kiện B
Thương tật thân thể do tai nạn Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật
C Phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật Chi trả tiền trợ cấp phẫu thuật căn cứ theo Bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật
D Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn Chi trả tiền trợ cấp trong thời gian nằm viện điều trị do ốm đau, bệnh tật, tai nạn: 0,3%/ngày nằm viện, 60 ngày/năm
Khi yêu cầu MIC bồi thường, Quý khách vui lòng gửi các chứng từ sau đây trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi bệnh hoặc bị chết.
Thủ tục yêu cầu bồi thường
 • Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC;
 • Bản sao Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Các chứng từ khám chữa bệnh: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Toa thuốc, Hóa đơn/Biên lai viện phí…
 • Biên bản tai nạCác giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC.n có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Các giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục