logo Global Business Card VIP

Bảo Việt An Hưng Phát Lộc

Sản phẩm uy tín

Sản phẩm kết hợp vừa bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, vừa đảm bảo tích lũy tài chính trong dài hạn và đặc biệt giải quyết được nhu cầu sử dụng nguồn tài chính ngắn hạn với những quà tặng hấp dẫn từ Bảo Việt Nhân thọ


Trong từng giai đoạn của cuộc đời, Bảo Việt Nhân thọ luôn ở bên, cùng bạn xây dựng các giải pháp tài chính linh hoạt và vững chắc để bảo vệ bản thân và những người thân yêu.

Chúng tôi hành động để mỗi người con trong gia đình được đảm bảo một kế hoạch tương lai hoàn hảo, mỗi người phụ nữ được đón nhận hạnh phúc từ việc tự chăm sóc chính mình và vun vén cho gia đình, mỗi người già được an hưởng cuộc sống khỏe mạnh, đủ đầy bên con cháu. Tất cả là để xây dựng một xã hội khỏe thể chất, sáng tinh thần, an bình, thịnh vượng và hạnh phúc.  Đó là những điều bạn có thể lên kế hoạch trước cùng An Hưng Phát Lộc

QUYỀN LỢI VƯỢT TRỘI THÔNG TIN CHUNG CỦA AN HƯNG PHÁT LỘC
 • Chi trả lên đến 344% Số tiền bảo hiểm gốc khi đáo hạn (*), bao gồm Quyền lợi đáo hạn, Quyền lợi đặc biệt, Quyền lợi định kỳ tích lũy nếu để lại (chưa bao gồm lãi từ Quyền lợi định kỳ)
 • Chi trả Quyền lợi định kỳ 3 năm/lần, tối đa lên đến 80% Số tiền bảo hiểm gốc
 • Thêm Quyền lợi duy trì Hợp đồng và lãi được hưởng từ Quyền lợi định kỳ tích lũy để lại
 • Chi trả tối đa 300% Số tiền bảo hiểm gia tăng cho rủi ro tử vong. Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng khi thương tật nghiêm trọng do tai nạn
 • Bảo vệ trước bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối: chi trả tiền mặt, MIỄN PHÍ duy trì Hợp đồng 
 • Đóng phí ngắn 5 năm được bảo hiểm tối đa lên đến 25 năm
QUYỀN LỢI SẢN PHẨM
BẢO VỆ

1. Quyền lợi tử vong:

 • 300% số tiền bảo hiểm gia tăng khi tử vong do tai nạn hàng không
 • 200% số tiền bảo hiểm gia tăng khi tử vong do tai nạn thông thường
 • 100% số tiền bảo hiểm gia tăng khi tử vong không do tai nạn

2. Quyền lợi khi mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối:

 • Ứng trước 50% Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, tối đa 500 triệu đồng
 • Miễn phí toàn bộ phí đóng còn lại
 • Hợp đồng chính vẫn được duy trì đầy đủ quyền lợi

3. Quyền lợi khi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn:

 • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng
ĐẦU TƯ TIẾT KIỆM

1. Quyền lợi đáo hạn:

Khi Khách hàng sống tới ngày Hợp đồng đáo hạn, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm gia tăng

 • Số tiền bảo hiểm gia tăng = 100% số tiền bảo hiểm gốc với lựa chọn Số tiền bảo hiểm gia tăng 0%
 • Số tiền bảo hiểm gia tăng = 220% số tiền bảo hiểm gốc với lựa chọn Số tiền bảo hiểm gia tăng 5%

2. Quyền lợi định kỳ:

 • Được chi trả định kỳ 10% Số tiền bảo hiểm gốc mỗi 3 năm bắt đầu từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng lần thứ 3, tối đa lên đến 8 lần chi trả trong toàn bộ thời hạn Hợp đồng (không trả vào Ngày đáo hạn).

3. Có thể lựa chọn Số tiền tự động gia tăng 5% hàng năm

 • Số tiền bảo hiểm gia tăng tối đa lên tới 220% số tiền bảo hiểm gốc

4. Hưởng Quyền lợi duy trì Hợp đồng

5. Quyền lợi đặc biệt khi đáo hạn: khách hàng sẽ cộng thêm 20% số tiền bảo hiểm gia tăng tại ngày đáo hạn

=> Tổng Quyền lợi nhận khi đáo hạn tối đa lên đến 344% số tiền bảo hiểm gốc

LINH HOẠT

1. Linh hoạt lựa chọn, điều chỉnh số tiền bảo hiểm

2. Linh hoạt trong lựa chọn, điều chỉnh đóng phí: Tạm ngừng, hay thay đổi định kỳ đóng phí, số tiền bảo hiểm đóng phí

3. Linh hoạt trong Tạm ứng, dừng đóng phí: Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại, dừng đóng phí với Giá trị tài khoản giảm, khôi phục hiệu lực hợp đồng

4. Linh hoạt nhận hoặc tích lũy Quyền lợi định kỳ

Ai có thể tham gia
Độ tuổi tham gia Từ 0 - 60 tuổi, tuổi tối đa khi kết thúc Hợp Đồng là 70 tuổi
Thời hạn hợp đồng 10 năm, 15 năm, 20 năm, 25 năm
Thời hạn đóng phí  Đóng phí ngắn 5 năm, 10 năm hoặc bằng thời hạn bảo hiểm
MINH HỌA QUYỀN LỢI TRƯỜNG HỢP ĐÓNG PHÍ DÀI HẠN
Thông tin Hợp Đồng
Người được bảo hiểm Nữ, 30 tuổi
Thời hạn hợp đồng 25 năm
Thời gian đóng phí 25 năm
Số tiền bảo hiểm 200.000.000
Lựa chọn gia tăng số tiền bảo hiểm 5%/năm
Định kỳ đóng phí Năm

MINH HỌA QUYỀN LỢI ĐÓNG PHÍ NGẮN HẠN
Thông tin hợp đồng
Người được bảo hiểm Nữ, 30 tuổi
Thời hạn hợp đồng 25 năm
Thời gian đóng phí 5 năm
Số tiền bảo hiểm 200.000.000
Lựa chọn gia tăng Số tiền bảo hiểm 5%/năm
Định kỳ đóng phí Năm

CÁC SẢN PHẨM BỔ TRỢ
Quyền lợi miễn đóng phí bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng mở rộng
 • Sản phẩm bổ trợ An Tâm Miễn Phí sẽ là sự lựa chọn tốt nhất giúp Hợp đồng bảo hiểm của bạn vẫn tiếp tục được duy trì miễn phí với đầy đủ các quyền lợi khi bạn không may mắc phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. 
Quyền lợi miễn đóng phí
 • Nếu Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hay bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Hợp đồng chính sẽ được duy trì miễn phí với đầy đủ các quyền lợi mà không cần phải tiếp tục đóng phí.
Bảo hiểm tai nạn toàn diện
Bảo Việt Nhân thọ chi trả lên đến 300% Số tiền bảo hiểm cho 06 loại rủi ro tai nạn khác nhau*
 • Tử vong do tai nạn thông thường: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm còn lại**
 • Tử vong khi đang sử dụng các phương tiện vận chuyển hành khách đường bộ hoặc đường sắt: Chi trả 200% Số tiền bảo hiểm còn lại
 • Tử vong khi đi trên các chuyến máy bay thương mại: Chi trả 300% Số tiền bảo hiểm còn lại
 • Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả theo 15 mức độ thương tật, Tổng quyền lợi tối đa 100% Số tiền bảo hiểm
 • Bỏng nặng do tai nạn: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm còn lại
 • Chấn thương sọ não nặng do tai nạn: Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm còn lại
Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
 • Quyền lợi bảo hiểm bằng 100% Số tiền bảo hiểm sẽ được trả nếu Người được bảo hiểm không may bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc tử vong do tai nạn xảy ra trong thời gian Sản phẩm bổ trợ có hiệu lực.
Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
 • Nếu Người được bảo hiểm không may bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh viễn, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả phần trăm của Số tiền bảo hiểm tương ứng với tỷ lệ tàn tật, mức chi trả tối đa lên tới 100% Số tiền bảo hiểm một năm.
Bảo hiểm chăm sóc y tế
Phạm vi bảo vệ rộng, đa dạng các quyền lợi bảo vệ:
 • Trợ cấp viện phí cơ bản
 • Trợ cấp viện phí đặc biệt
 • Trợ cấp phẫu thuật
 • Hỗ trợ vận chuyển cấp cứu
 • Quyền lợi bảo hiểm cao, tối đa lên tới 2 tỷ đồng.
Bảo hiểm phẫu thuật và điều trị ngoại khoa
 • Sản phẩm này giúp bạn có điều kiện để yên tâm lựa chọn phương thức điều trị tốt hơn nếu không may Bạn phải phẩu thuật điều trị ngoại khoa
Bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng
 • Phạm vi bảo hiểm thiết thực với 100% Số tiền bảo hiểm được Bảo Việt Nhân thọ chi trả nếu chẳng may mắc phải 1 trong 36 Bệnh lý nghiêm trọng
Chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ
 • Danh cho phụ nữ với các quyền lợi bảo hiểm cho 8 bệnh ung thư phụ nữ, 36 bệnh lý nghiêm trọng, 7 bệnh biến chứng sản khoa và 597 loại phẫu thuật và điều trị ngoại khoa mở rộng...

 

Hãy liên hệ ngay chuyên gia của bạn!

     


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục