logo Global Business Card VIP

BIDV Metlife - Đầu tư toàn diện

Sản phẩm uy tín

Đầu tư - Tiết kiệm - Bảo hiểm là ba trụ cột tài chính vững chắc tạo nên một nền tảng giá trị mới cho cuộc sống hiện đại. BIDV MetLife tự hào cung cấp cho bạn Giải pháp Đầu tư Toàn diện được thiết kế với tính năng đầu tư có tốc độ tăng trưởng ổn định, khả năng duy trì và đảm bảo an toàn cho khoản tiền đầu tư ban đầu cùng với tính năng bảo vệ trọn vẹn dành cho bạn và những người thân yêu.


Quyền lợi sản phẩm

a) Quyền lợi chính của sản phẩm

Lãi suất đầu tư hấp dẫn

 • Lãi suất tích lũy trên giá trị tài khoản được đảm bảo không thấp hơn mức cam kết và có thể lựa chọn đóng thêm phí bảo hiểm để gia tăng lợi ích đầu tư.

Công cụ đầu tư linh hoạt

 • Số tiền bảo hiểm (STBH) và phí bảo hiểm có thể thay đổi tùy theo nhu cầu.
 • Linh hoạt rút tiền, tạm ứng từ hợp đồng.
 • Điều chỉnh hoặc ngừng đóng phí bảo hiểm sau thời gian đóng phí tối thiểu mà vẫn nhận được sự bảo vệ đầy đủ.

Thông tin minh bạch

 • Khách hàng nhận báo cáo minh bạch về tình hình đầu tư theo định kỳ.

Gia tăng quyền lợi bảo vệ

 • Linh hoạt lựa chọn bổ sung các quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y/tai nạn cá nhân/tử kỳ mở rộng.

b) Các quyền lợi bảo hiểm: 

Quyền lợi đầu tư

 • Hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung, lãi suất đầu tư (trước khi trừ chi phí quản lý quỹ) luôn được đảm bảo không thấp hơn 8% trong năm hợp đồng đầu tiên (áp dụng cho hợp đồng có thời hạn đóng phí từ 11 năm trở lên) và 3% cho tới năm hợp đồng thứ 20. Từ năm thứ 21 trở đi, lãi suất cam kết bằng lãi suất của trái phiếu chính phủ 10 năm trừ đi 1,5%.

Quyền lợi tiền mặt

 • Nhận một lần giá trị tài khoản hợp đồng, hoặc;
 • Nhận 15 lần quyền lợi tiền mặt định kỳ hàng năm trong vòng 14 năm với lựa chọn nhận đều, tăng dần hoặc giảm dần.

Quyền lợi bảo vệ toàn diện

 • Nhận giá trị tài khoản hợp đồng + 100% Số tiền bảo hiểm nếu tử vong do mọi nguyên nhân hoặc nếu thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV) do tai nạn trong thời gian đóng phí.
 • Nhận giá trị tài khoản hợp đồng + 50% Số tiền bảo hiểm nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (đến 70 tuổi) trong thời gian nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ.
 • Nhận giá trị tài khoản hợp đồng nếu tử vong không do tai nạn trong thời gian nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ.
 • Nhận giá trị tài khoản hợp đồng nếu tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (trên 70 tuổi) trong thời gian nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ.

Quyền lợi duy trì hợp đồng

Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, Quyền lợi duy trì hợp đồng sẽ được cộng vào Giá trị tài khoản hợp đồng như sau:

 • 0.5% Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm kết thúc Thời gian đóng phí
 • 1.5% Giá trị tài khoản hợp đồng tại thời điểm cuối năm hợp đồng mà Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi.

Các quyền lợi gia tăng 

Với Giải pháp Đầu tư Toàn diện, khách hàng không những nhận được giá trị tăng trưởng vượt trội cho khoản đầu tư của mình mà còn có thêm quyền lợi bảo vệ gia tăng để yên tâm tận hưởng cuộc sống. Khách hàng có thể lựa chọn 2 hoặc 3 quyền lợi gia tăng dưới đây.

 • Bảo hiểm tử kì mở rộng
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm bệnh nan y
Ai có thể tham gia
Độ tuổi tham gia Từ 18 đến 64 tuổi (Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua)
Thời gian đóng phí Từ 1 đến 47 năm
Thời hạn hợp đồng Từ 1 đến 61 năm
Thời gian đóng phí tối thiểu Đóng phí ≤ 4 năm : Bằng thời gian đóng phí; Đóng phí 5 - 10 năm: 5 năm; Đóng phí > 10 năm: Một nửa thời gian đóng phí (không quá 10 năm)
Định kỳ đóng phí Năm/Nửa năm/Quý/Tháng
Số tiền bảo hiểm tối thiểu Bằng 5 lần phí bảo hiểm năm đầu

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục