logo Global Business Card VIP

Cathay Life Bảo Hiểm Tử Kỳ Tai Nạn Ngắn Hạn

Sản phẩm uy tín

Trách nhiệm với các thành viên trong gia đình không chỉ là lời nói yêu thương mà còn phải thực hiện bằng hành động. Hành động đó bắt đầu từ việc có trách nhiệm với bản thân, đồng nghĩa với việc có trách nhiệm với gia đình.


  • Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn mà không thuộc tai nạn giao thông đường bộ, Công ty sẽ chi trả mười (10) lần Số tiền bảo hiểm.
  • Nếu Người được bảo hiểm tử vong không do tai nạn, Công ty sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm.
Đặc điểm Sản phẩm
  • Quyền lợi đơn giản, phù hợp nhu cầu bảo hiểm cơ bản
  • Thủ tục và hồ sơ đơn giản giúp việc tham gia và giải quyết bồi thường cho khách hàng thuận tiện và nhanh chóng nhất
Quyền lợi bảo hiểm

Quyền Lợi Tử Vong Không Do Tai Nạn

  • Nếu Người được bảo hiểm tử vong không do tai nạn, Công ty sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm.

Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn

  • Nếu Người bảo hiểm được bảo hiểm tử vong do tai nạn mà không thuộc tai nạn giao thông đường bộ, Công ty sẽ chi trả mười (10) lần Số tiền bảo hiểm.

Quyền Lợi Tử Vong Do Tai Nạn Giao Thông Đường Bộ

  • Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn giao thông đường bộ, Công ty sẽ chi trả hai mươi lăm (25) lần Số tiền bảo hiểm.
Ai có thể tham gia
Thời hạn đóng phí Đóng phí 1 lần
Thời hạn hợp đồng 3 tháng
Tuổi tham gia bảo hiểm 18 ~ 60 tuổi

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục