logo Global Business Card VIP

Chubb Life Bảo hiểm tiết kiệm - Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y

Sản phẩm uy tín

"Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc." Gia đình - đó là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta.


Khi kinh tế phát triển, dân trí và thu nhập tăng, bên cạnh nhu cầu bảo vệ tài chính dự phòng rủi ro có thể xảy ra, người dân sẽ quan tâm nhiều hơn tới những giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và gia tăng tài sản hiệu quả. Vì vậy, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với những tính năng khác nhau đã ra đời để đáp ứng các nhu cầu đa dạng và liên tục thay đổi của khách hàng.

Tham gia “Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y”, gia đình bạn sẽ giảm bớt gánh lo về kinh tế để vui sống hạnh phúc và trọn vẹn với những kế hoạch và dự định cho tương lai. Sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi người. Chỉ khi nắm giữ được thứ “tài sản” này, cuộc sống mới trở nên hạnh phúc và trọn vẹn hơn.

Quyền lợi chung

Lý do Bạn nên chọn - Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y
 • Không phát sinh chi phí trên Tài khoản Tích luỹ, mang đến hiệu quả đầu tư và linh hoạt cao nhất
 • Bảo vệ toàn diện trước rủi ro về tai nạn và 96 bệnh nan y qua nhiều giai đoạn
 • Hoàn lại 100% tổng phí Bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ vào dịp kỷ niệm tuổi 75
 • Tự động bảo vệ con trẻ chào đời trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực mà không phải đóng thêm phí 
 • Nhận thêm 100% khoản lãi trung bình hàng năm giá trị tài khoản hợp đồng trong mỗi 4 năm
 • Hỗ trợ Y tế và Tham vấn Y tế bên thứ 2

Quyền lợi bảo hiểm

1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y: (Bảo vệ khách hàng đến 75 tuổi)

Người Được Bảo Hiểm chính 

 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm: 25% Mệnh giá sản phẩm (MGSP) (tối đa 500 triệu đồng) cho mỗi Bệnh Nan Y giai đoạn sớm. Chi trả lên đến 2 Bệnh Nan Y giai đoạn sớm.
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn muộn: 50% Mệnh giá sản phẩm (trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm, nếu có).

Người hôn phối(*)

 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm: 25% Mệnh giá sản phẩm (MGSP) (tối đa 500 triệu đồng) cho mỗi Bệnh Nan Y giai đoạn sớm. Chi trả lên đến 2 Bệnh Nan Y giai đoạn sớm.
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn muộn: 50% Mệnh giá sản phẩm (trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y giai đoạn sớm, nếu có).
2. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong - Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (**)

Người Được Bảo Hiểm Chính

Lựa chọn A:

 • Tổng của: (i) Giá trị lớn nhất của Giá trị Tài khoản Cơ bản hoặc Mệnh giá sản phẩm (***); và (ii) Giá trị Tài khoản Tích lũy.

Lựa chọn B:

 • Tổng của Mệnh giá sản phẩm (***) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng (“GTTKHĐ”). (Nếu Người Được Bảo Hiểm chính tử vong/ bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước khi đạt 70 Tuổi bảo hiểm)
 • Tổng của: (i) Giá trị lớn nhất của Giá trị Tài khoản Cơ bản hoặc Mệnh giá sản phẩm (***); và (ii) Giá trị Tài khoản Tích lũy. (Nếu Người Được Bảo Hiểm chính tử vong/ bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn vào hoặc sau ngày đạt 70 Tuổi bảo hiểm)

Người hôn phối(*)

 • 100% Mệnh giá sản phẩm (Trừ đi số tiền bảo hiểm đã chi trả cho Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y, nếu có)

  3. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong do Tai nạn

  • Nếu Người Được Bảo Hiểm chính hoặc Người hôn phối tử vong do Tai nạn trước khi đạt 70 tuổi, ngoài Quyền lợi bảo hiểm Tử vong, Chubb Life sẽ chi trả thêm 50% Mệnh giá Sản phẩm.
   4. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y dành cho Người Được Bảo Hiểm là trẻ em: 25% Mệnh giá sản phẩm (Tối đa 100 triệu đồng) 

     Quyền lợi đầu tư và gia tăng tích luỹ hiệu quả: 

     • Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y là một giải pháp tiết kiệm an toàn, đầu tư hiệu quả và linh hoạt trong việc thiết lập các kế hoạch tài chính phù hợp cho từng đối tượng khách hàng riêng biệt. 

     Quyền lợi Duy trì Hợp đồng

     • Là quyền lợi dành cho khách hàng tham gia hợp đồng lâu dài nhằm gia tăng Giá trị Tài khoản Hợp đồng của khách hàng. Vào Ngày đáo niên của Năm hợp đồng thứ 4 và của mỗi 4 năm sau đó, Giá trị Tài khoản Hợp đồng sẽ được cộng thêm một khoản bằng 100% khoản lãi trung bình hàng năm đã chi trả trong mỗi 4 Năm hợp đồng trước đó.

     Quyền lợi Tuổi vàng

     • Đây được xem như một món quà mà Chubb Life muốn dành tặng cho khách hàng của mình ở một thời điểm đặc biệt trong cuộc đời – TUỔI VÀNG.
     • Vào Ngày đáo niên ngay sau ngày sinh nhật lần thứ 75 của Người Được Bảo Hiểm, Chubb Life sẽ chi trả Quyền lợi Tuổi vàng bằng cách cộng vào Giá trị Tài khoản Cơ bản một khoản bằng 100% tổng Phí Bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ của Hợp đồng Bảo hiểm tính từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm.

     Quyền lợi Đầu tư

     • Bên mua Bảo hiểm được hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Khoản lãi này được dựa trên dự báo tỷ suất lợi nhuận đầu tư dự kiến và sẽ được đưa vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố. Chubb Life cam kết mức lãi suất tối thiểu là 3%/năm trong 10 Năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ Năm hợp đồng thứ 11 đến Năm hợp đồng thứ 15 và 1,5%/năm trong những Năm hợp đồng còn lại.

     Quyền lợi Đáo hạn

     • Trong trường hợp Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực đến Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm,
     • Chubb Life sẽ chi trả Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm.

     Quyền lợi rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng

     • Bên mua Bảo hiểm có thể rút tiền bất cứ lúc nào trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực. Số tiền được rút lên đến 100% Giá trị Tài khoản (“GTTK”) Tích lũy và 80% Giá trị Hoàn lại của Giá trị Tài khoản Cơ bản. Khi BMBH rút tiền từ Giá trị Tài khoản Cơ bản, Mệnh giá sản phẩm có thể được điều chỉnh theo các điều kiện quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.
     Ai có thể tham gia
     Bên mua Bảo hiểm Là tổ chức hoặc cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên. 
     Người được Bảo hiểm Từ đủ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.
     Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm (“HĐBH”) Kể từ ngày Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực đến Ngày đáo niên khi Người Được Bảo Hiểm đạt 99 tuổi. 
     Mệnh giá Sản phẩm tối thiểu 150 triệu đồng
     Thời hạn đóng Phí bảo hiểm Linh hoạt tùy theo nhu cầu và kế hoạch tài chính của khách hàng, ngoại trừ trong 3 năm đầu tiên phải đóng đủ Phí Bảo hiểm cơ bản
     
     popup

     Số lượng:

     Tổng tiền:

     Giỏ hàng( Sản phẩm)

     avatar
     Xin chào
     close nav
     Tất cả danh mục