logo Global Business Card VIP

Chubb Life - Kế Hoạch Tài Chính Tương Lai

Sản phẩm uy tín

Với một tôn chỉ xuyên suốt - Khách hàng là trọng tâm, các sản phẩm của Chubb Life luôn hướng đến việc mang lại ngày càng nhiều những quyền lợi ưu việt và thiết thực nhất cho Khách hàng. Không nằm ngoài tôn chỉ đó, “Hoạch định Tài chính Tương lai” thật sự là một minh chứng hùng hồn cho cam kết hướng tới Khách hàng một cách trọn vẹn nhất.


Với dòng sản phẩm mới đầy sáng tạo này, Chubb Life, một lần nữa, là doanh nghiệp tiên phong trong việc tối đa hóa quyền lợi của khách hàng hướng đến sự bảo vệ toàn diện và những lợi ích về đầu tư trong tương lai thông qua một kế hoạch tài chính dài hạn và có kỷ luật. “Hoạch định Tài chính Tương lai” với hai sự lựa chọn gồm “Định hướng Bền vững” và “Định hướng Gia tăng” là giải pháp tối ưu nhất cho những khách hàng mong muốn duy trì sự tập trung tích lũy tối đa bên cạnh giá trị bảo vệ cao cho bản thân và gia đình thân yêu của mình. 
Quyền lợi chung
Lý do bạn nên chọn Kế Hoạch Tài Chính Tương Lai

Một hợp đồng – Một tài khoản – Nhiều Quyền lợi Bảo hiểm.

 • Không khấu trừ bất kỳ loại phí ban đầu mà thông thường khách hàng phải chịu khi tham gia bảo hiểm, giúp tăng thêm giá trị tích lũy cho tài khoản hợp đồng của khách hàng một cách vượt trội ngay từ khi mới ký kết Hợp đồng Bảo hiểm (HĐBH).
 • Vợ/ Chồng/ Con hợp pháp của Người được Bảo hiểm (NĐBH) chính có thể tham gia các Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng và 100% phí bảo hiểm cũng sẽ được phân bổ vào một Giá trị Tài khoản Hợp đồng (GTTKHĐ).
 • Khách hàng được nhận những khoản thưởng duy trì hợp đồng đặc biệt, giúp gia tăng thêm giá trị cho tài khoản hợp đồng. Khoản thưởng có thể lên đến 12% trung bình giá trị tài khoản của 10 năm hợp đồng đầu tiên, và 18% cho 10 năm hợp đồng tiếp theo.
 • Khách hàng có thể tăng hoặc giảm Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH) của các Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản và/ hoặc Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng tùy theo kế hoạch tài chính của mình. 
Các quyền lợi bảo hiểm
1. Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản (QLBHCB)

Hoạch định Tài chính Tương lai mang đến sự bảo vệ cho khách hàng và gia đình trước các rủi ro với 2 lựa chọn tùy theo nhu cầu của khách hàng:

1.1. Định hướng Bền vững

 • Nếu Người được Bảo hiểm chẳng may tử vong trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm (STBH) là giá trị lớn hơn giữa Giá trị Tài khoản Hợp đồng và Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH) của Quyền lợi bảo hiểm cơ bản.

1.2. Định hướng Gia tăng

 • Số tiền Bảo hiểm được chi trả bằng Giá trị Tài khoản Hợp đồng cộng với Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm cơ bản.
 • Nếu Quyền lợi bảo hiểm cơ bản đã được chuyển đổi sang lựa chọn Định hướng Bền vững, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm là giá trị lớn hơn giữa Giá trị Tài khoản Hợp đồng và Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm cơ bản sau khi chuyển đổi.
2. Các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng (QLBHGT)

Khách hàng có thể lựa chọn tham gia các Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng dưới đây 2 cho Người được Bảo hiểm trong Quyền lợi bảo hiểm cơ bản và/hoặc cho cả Vợ/ Chồng/ Con hợp pháp của Người được Bảo hiểm để gia tăng sự bảo vệ cho bản thân và gia đình, bao gồm:

2.1. Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng

2.1.1. Trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong do tai nạn:

Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo một trong ba trường hợp sau:

 • Thanh toán tối đa 3 lần (300%) Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng này nếu Người được Bảo hiểm bị tử vong do Tai nạn khi đang du lịch ở nước ngoài trong chương trình du lịch tham quan nước ngoài do doanh nghiệp du lịch hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức; hoặc
 • Thanh toán đối đa 2 lần (200%) Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng này nếu Người được Bảo hiểm bị tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên Phương tiện giao thông công cộng; hoặc
 • Thanh toán tối đa đến 100% Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền Lợi Bảo Hiểm Gia Tăng này nếu Người được Bảo hiểm bị tử vong do Tai nạn không thuộc hai trường hợp nêu trên. 
 • Khi chi trả Số tiền Bảo hiểm trong trường hợp này, Chubb Life sẽ khấu trừ số tiền đã chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn.

2.1.2. Trường hợp Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn:

Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo tỷ lệ % của Mệnh giá Bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn khi tham gia quyền lợi này, nếu Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn dẫn đến các tổn thương cơ thể hay tàn tật sau:

 • Bỏng.
 • Tàn tật.
 • Tàn tật mở rộng; Chấn thương nội tạng; Chấn thương xương khớp (chỉ áp dụng khi Người được Bảo hiểm đạt từ 18 tuổi trở lên).

Tỷ lệ phần trăm của Mệnh giá Bảo hiểm của quyền lợi này được chi trả theo mức cụ thể quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm (HĐBH).

2.2. Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Bảo hiểm của quyền lợi này nếu Người được Bảo hiểm chẳng may bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

2.3. Quyền lợi Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y

 • Người được Bảo hiểm sẽ được bảo vệ theo 3 mức độ của các Bệnh Nan Y phổ biến thường gặp: mức độ 1 (giai đoạn đầu) cho 10 bệnh; mức độ 2 (giai đoạn giữa) cho 10 bệnh; và mức độ 3 (giai đoạn nặng) cho 40 Bệnh Nan Y.
 • Việc được bảo vệ ngay từ giai đoạn đầu của bệnh sẽ giúp Người được Bảo hiểm có thêm chi phí để điều trị hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn cho gia đình.
 • Số lần yêu cầu chi trả quyền lợi này không bị giới hạn nếu tổng Số tiền Bảo hiểm được chi trả cho các mức độ của các Bệnh Nan Y vẫn chưa vượt quá 100% Mệnh giá Bảo hiểm của quyền lợi này.

2.4. Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

Trong thời gian Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng có hiệu lực, Chubb Life sẽ chi trả các quyền lợi bảo hiểm sau:

Quyền lợi Bảo hiểm Số tiền Bảo hiểm chi trả
Quyền lợi hỗ trợ nằm viện 100% * Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng * Số ngày nằm viện
Quyền lợi hỗ trợ điều trị  Thêm 50% * Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng * Số ngày nằm viện
Quyền lợi hỗ trợ điều trị tại Khoa hồi sức tích cực Thêm 100% * Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng * Số ngày nằm viện
Quyền lợi hỗ trợ phẫu thuật Thêm 10 * Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng
Quyền lợi hỗ trợ phẫu thuật 

Thêm 10 * Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ nằm viện mở rộng sẽ được trả trong trường hợp:

 • Phẫu thuật mở hộp sọ
 • Phẫu thuật mở lồng ngực

Chi tiết từng quyền lợi bảo hiểm được quy cụ thể trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.

 • Nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra khi Người được Bảo hiểm chưa đạt 4 tuổi, Số tiền Bảo hiểm sẽ giới hạn theo quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.
 • Đối với Quyền lợi Bảo hiểm theo mức độ cho bệnh nan y, chỉ được lựa chọn cho Người được Bảo hiểm trong Quyền lợi bảo hiểm cơ bản
3. Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

Chubb Life sẽ chi trả vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng khoản thưởng duy trì hợp đồng như sau:

 • Vào Ngày đáo niên của Năm hợp đồng thứ 10: khoản thưởng duy trì hợp đồng bằng 12% giá trị trung bình của Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong 10 năm liền kề trước đó.
 • Vào Ngày đáo niên của Năm hợp đồng thứ 20: khoản thưởng duy trì hợp đồng bằng 18% giá trị trung bình của Giá trị Tài khoản Hợp đồng trong 10 năm gần nhất.
4. Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn
 • Chubb Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn.
5. Quyền lợi Đầu tư
 • Khách hàng được hưởng quyền lợi từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Quyền lợi này sẽ được đưa vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố.
 • Chubb Life cam kết mức lãi suất tối thiểu áp dụng cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng (“Lãi suất bảo đảm”) là 4% một năm trong 5 năm đầu tiên của Hợp đồng Bảo hiểm, 3% một năm từ Năm hợp đồng thứ 6 đến Năm hợp đồng thứ 10, 2% một năm trong 5 năm tiếp theo và 1,5% một năm cho những năm hiệu lực còn lại của HĐBH. 
6. Quyền lợi tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại
 • Kể từ Năm hợp đồng thứ 6 trở đi, trong thời gian Hợp đồng Bảo hiểm đang có hiệu lực và có Giá trị Hoàn lại (GTHL), Bên mua Bảo hiểm (BMBH) có thể được tạm ứng một khoản tiền tối đa lên đến 80% của GTHL.
7. Quyền lợi rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng
 • Kể từ Năm hợp đồng thứ 11 trở đi, khách hàng được quyền rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng với mức tối đa lên đến 80% của GTHL và chỉ được thực hiện tối đa 2 lần trong mỗi Năm hợp đồng.
Ai có thể tham gia
Quyền lợi bảo hiểm Tuổi tối thiểu tham gia bảo hiểm Tuổi tối đa tham gia bảo hiểm Tuổi đáo hạn bảo hiểm
Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản – Định hướng Bền vững 01 tháng tuổi 60 tuổi 99 tuổi
Quyền lợi Bảo hiểm Cơ bản – Định hướng Gia tăng 01 tháng tuổi 54 tuổi 99 tuổi
 
Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng 01 tháng tuổi 60 tuổi 65 tuổi
Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn 04 tuổi 60 tuổi 65 tuổi
Quyền lợi Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y 18 tuổi 60 tuổi 75 tuổi 
Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng 06 tuổi 60 tuổi 65 tuổi
Đóng phí bảo hiểm: để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tài chính của bản thân và gia đình, khách hàng nên đóng phí theo đúng kế hoạch đề ra khi tham gia bảo hiểm. Trong 5 Năm hợp đồng đầu tiên, khách hàng cần phải đóng đầy đủ Phí Bảo hiểm cơ bản theo quy định trong Hợp đồng Bảo hiểm.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục