logo Global Business Card VIP

Chubb Life - Kế hoạch Tài Chính Trọn Đời - Quyền lợi cao cấp 2015

Sản phẩm uy tín

Chubb Life luôn dành sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ toàn diện cho khách hàng ở mọi lứa tuổi, giới tính và nghề nghiệp. Với “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp 2015”, Chubb Life nâng tầm bảo vệ trong giải pháp kế hoạch tài chính của mình để có thể đáp ứng cho những khách hàng có nhu cầu được bảo vệ cao, muốn duy trì ổn định mức sống cao cho những người thân yêu ngay cả khi bản thân chẳng may gặp rủi ro do tai nạn hay bệnh tật.


Bảo đảm về tài chính sẽ giúp bạn tự tin khám phá các lựa chọn của cuộc sống. Chương trình bảo hiểm liên kết đầu tư của Chubb Life giúp đồng tiền của bạn sinh lời, bảo vệ cuộc sống của bạn trong khi bạn tạo dựng tài sản cho tương lai.  “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp 2015” mở ra một cánh cửa bảo vệ tối ưu cho các khách hàng tham gia với nhiều quyền lợi ưu việt.
Quyền lợi chung
Lý do lựa chọn -  “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp 2015”
 • Mức phí bảo hiểm cực kỳ cạnh tranh: Với quyền lợi ưu việt này, khách hàng sẽ được: Bảo vệ với một Mệnh giá Bảo hiểm cao hơn; Hưởng Quyền lợi Đầu tư cao hơn.
 • Duy trì mức sống ổn định: Khách hàng có thể yên tâm rằng những người thân yêu của mình sẽ được đảm bảo duy trì mức sống mong muốn ổn định trong suốt 10 năm liên tiếp sau ngày sự cố xảy ra.
Quyền lợi bảo vệ

Quyền lợi Bảo hiểm Cơ Bản (QLBHCB)

 • Trong trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm như sau, tùy thuộc vào Lựa chọn A hoặc Lựa chọn B mà khách hàng tham gia:

Lựa chọn A

Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng Mệnh giá Bảo hiểm (MGBH) nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng bên dưới) hoặc Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm (NĐBH), giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

 • Lần thứ nhất, Chubb Life sẽ chi trả giá trị lớn hơn của:

- Giá trị Tài khoản Hợp đồng; hoặc
- 50% của Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Cơ Bản nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng tỷ lệ dành cho Người được bảo hiểm dưới 4 tuổi).

 • Phần chênh lệch giữa Số tiền Bảo hiểm đã xác định và lần chi trả thứ nhất (nếu có) sẽ được Chubb Life tiếp tục chi trả làm 10 lần bằng nhau, mỗi lần 1/10, trong 10 năm. Kỳ chi trả đầu tiên được thực hiện sau 01 năm kể từ ngày Chubb Life chấp nhận chi trả Quyền lợi Bảo hiểm Cơ Bản.

Lựa chọn B

Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng tổng của Mệnh giá Bảo hiểm nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng tỷ lệ dành cho Người được bảo hiểm dưới 4 tuổi) và Giá trị Tài khoản Hợp đồng tính đến ngày tử vong của Người được Bảo hiểm.

 • Lần thứ nhất, Chubb Life sẽ chi trả số tiền bằng tổng số của:

- Giá trị Tài khoản Hợp đồng; và
- 50% của Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản nhân với tỷ lệ phần trăm (theo bảng tỷ lệ dành cho Người được bảo hiểm dưới 4 tuổi).

 • Phần chênh lệch giữa Số tiền Bảo hiểm đã xác định và lần chi trả thứ nhất (nếu có) sẽ được Chubb Life tiếp tục chi trả làm 10 lần bằng nhau, mỗi lần 1/10, trong 10 năm. Kỳ chi trả đầu tiên được thực hiện sau 01 năm kể từ ngày Chubb Life chấp nhận chi trả Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản. 
Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng (QLBHGT)
  1. Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng
  • Trường hợp Người được Bảo hiểm tử vong do tai nạn:

  Tùy thuộc tình huống tai nạn, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo một trong ba trường hợp sau:
  - Bằng 03 lần Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng nếu Người được Bảo hiểm bị tử vong do Tai nạn khi đang du lịch ở nước ngoài trong chương trình du lịch tham quan nước ngoài do doanh nghiệp du lịch hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tổ chức; hoặc
  - Bằng 02 lần Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng nếu Người được Bảo hiểm bị tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên Phương tiện giao thông công cộng; hoặc
  - Bằng đúng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng nếu Người được Bảo hiểm bị tử vong do Tai nạn không thuộc hai trường hợp nêu trên.
  Khi chi trả Số tiền Bảo hiểm trong trường hợp này, Chubb Life sẽ khấu trừ số tiền đã chi trả trước đó cho trường hợp Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn (nếu có).

  • Trường hợp Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn:

  Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Mệnh giá Bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn khi tham gia quyền lợi này nếu Người được Bảo hiểm bị chấn thương do tai nạn dẫn đến các tổn thương cơ thể hay tàn tật sau:
  - Chấn thương nội tạng
  - Chấn thương xương khớp
  - Bỏng
  - Tàn tật
  Tỷ lệ phần trăm của Mệnh giá Bảo hiểm của quyền lợi này được chi trả theo mức cụ thể quy định trong các Bảng Quyền lợi bảo hiểm trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.

  2. Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn

  • Nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Bảo hiểm của quyền lợi này.

  3. Quyền lợi Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan y

  • Khi tham gia quyền lợi này, Người được Bảo hiểm sẽ được bảo vệ theo 3 mức độ của các bệnh nan y phổ biến thường gặp: mức độ 1 (giai đoạn đầu) cho 10 bệnh, mức độ 2 (giai đoạn giữa) cho 10 bệnh, và mức độ 3 (giai đoạn nặng) cho 40 bệnh nan y. Vui lòng tham khảo danh sách các Bệnh Nan Y được bảo hiểm quy định trong Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm.
  • Chubb Life sẽ hỗ trợ Người được Bảo hiểm các chi phí điều trị ngay từ giai đoạn đầu, giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn cho gia đình. Nếu chẳng may bệnh tiến triển đến giai đoạn giữa, khách hàng không cần phải tiếp tục đóng phí bảo hiểm cho Quyền lợi Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan y nhưng quyền lợi vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực và vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chi phí điều trị thông qua những lần nhận được Số tiền Bảo hiểm chi trả bởi Chubb Life. Số lần yêu cầu chi trả quyền lợi này không bị giới hạn nếu tổng Số tiền Bảo hiểm được chi trả cho các mức độ của các bệnh nan y vẫn thuộc phạm vi số tiền được bảo hiểm – 100% Mệnh giá Bảo hiểm của quyền lợi này.
   4. Quyền lợi Bảo hiểm hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

   Quyền lợi hỗ trợ Nằm viện

   • Chubb Life chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Bảo hiểm của “Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng” cho mỗi Ngày nằm viện để điều trị tại Khoa hồi sức tích cực hoặc điều trị Tổn thương (*) do tai nạn. Riêng trường hợp phải nằm viện điều trị Bệnh (*), Người được Bảo hiểm được nhận Quyền lợi Bảo hiểm Gia Tăng này bắt đầu từ Ngày nằm viện thứ ba trở đi cho mỗi lần nằm viện.
   • Tổng số Ngày nằm viện được chi trả lên đến 90 ngày trong mỗi Năm hợp đồng và tối đa là 1.000 ngày trong suốt thời gian có hiệu lực của Quyền lợi Bảo hiểm Gia Tăng này.

   Quyền lợi hỗ trợ điều trị Tổn thương và Quyền lợi hỗ trợ điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực

   • Bên cạnh Số tiền Bảo hiểm chi trả cho mỗi Ngày nằm viện nêu trên, Chubb Life chi trả thêm Số tiền Bảo hiểm bằng:

   - 50% Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng cho mỗi Ngày nằm viện để điều trị Tổn thương do tai nạn; hoặc
   - 100% Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia Tăng này cho mỗi Ngày nằm viện tại Khoa hồi sức tích cực.

   • Tổng số Ngày nằm viện được chi trả cho mỗi quyền lợi lên đến 45 ngày trong mỗi Năm hợp đồng và tối đa là 100 ngày trong suốt thời gian có hiệu lực của Quyền lợi Bảo hiểm Gia Tăng này.

   Quyền lợi hỗ trợ Phẫu thuật

   - Chubb Life chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 10 lần Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi Bảo hiểm Gia Tăng này nếu Người được Bảo hiểm phải trải qua quá trình Phẫu thuật.
   - Chubb Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm này cho 01 lần phẫu thuật trong mỗi Năm hợp đồng và tối đa 05 lần trong suốt thời gian có hiệu lực của Quyền lợi Bảo hiểm Gia Tăng này.

   Quyền lợi hỗ trợ Phẫu thuật Đặc biệt

   - Chubb Life sẽ chi trả thêm 10 lần Mệnh giá Bảo hiểm của “Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng” bên cạnh Quyền lợi hỗ trợ Phẫu thuật nêu trên – tổng cộng là 20 lần/Phẫu thuật, nếu Người được Bảo hiểm phải trải qua quá trình phẫu thuật bằng (các) phương pháp dưới đây:
   (i) Phẫu thuật mở hộp sọ và thuộc một trong các trường hợp sau đây: phẫu thuật lấy u tuyến yên; chấn thương sọ não bao gồm xuất huyết ngoài màng cứng, xuất huyết dưới màng cứng, xuất huyết nội sọ; phẫu thuật phình mạch máu não; u não.
   (ii) Phẫu thuật mở lồng ngực và thuộc một trong các trường hợp sau đây: mổ bắc cầu động mạch vành; thay van tim; phẫu thuật động mạch chủ; cắt bỏ phổi (bao gồm cắt bỏ một thùy hoặc một bên phổi); u trung thất.
   - Chubb Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm này cho 01 lần Phẫu thuật có sử dụng các phương pháp nêu trên trong mỗi Năm hợp đồng và tối đa 05 lần trong suốt thời gian có hiệu lực của Quyền lợi Bảo hiểm Gia Tăng này. 

    Quyền lợi đầu tư - Quỹ liên kết chung

    Quyền lợi khi Hợp đồng Bảo hiểm đáo hạn

    Trong trường hợp Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm, Chubb Life sẽ chi trả Giá trị Tài khoản Hợp đồng ngay sau Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm.

    • Giá trị Tài khoản Hợp đồng và Lãi suất bảo đảm Chubb Life cam kết mức lãi suất tối thiểu áp dụng cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng (“Lãi suất bảo đảm”) là 4%/năm cho 05 Năm hợp đồng đầu tiên, 3%/năm cho 05 Năm hợp đồng kế tiếp và 2%/năm cho những Năm hợp đồng còn lại.
    • Rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng Khách hàng được quyền rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng với mức tối đa lên đến 80% của Giá trị Hoàn lại (sau khi Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực 01 năm) và chỉ được thực hiện tối đa 02 lần trong mỗi Năm hợp đồng.
    • Tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại
    • Khách hàng được quyền tạm ứng từ Giá trị Hoàn lại của hợp đồng tối đa lên đến 80% Giá trị Hoàn lại.

    Chuyển đổi Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản (áp dụng cho Lựa chọn B)

    Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp không chỉ đơn thuần là một sản phẩm bảo hiểm mà còn có thể được xem là một Kế hoạch Tài chính Trọn đời, tùy theo nhu cầu và tình hình tài chính của khách hàng trong từng thời điểm. Nếu vào thời điểm ban đầu khi tham gia sản phẩm này, khách hàng chọn lựa Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản do mức độ phù hợp của quyền lợi này với tình hình tài chính của mình, khách hàng vẫn có quyền chuyển đổi Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản – Lựa chọn B thành Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản – Lựa chọn A nếu tình hình tài chính của mình có biến động theo thời gian. Sau khi chuyển đổi, Mệnh giá Bảo hiểm mới của Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản bằng tổng Mệnh giá Bảo hiểm của Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản trước khi chuyển đổi và Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào ngày thực hiện chuyển đổi.

    • Tuổi tối đa của Người được Bảo hiểm để thực hiện việc chuyển đổi là 55 tuổi.
    • Trong trường hợp khách hàng chưa thực hiện yêu cầu chuyển đổi trước đó, Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản – Lựa chọn B vẫn được tự động chuyển đổi thành Quyền lợi bảo hiểm Cơ Bản – Lựa chọn A khi Người được Bảo hiểm đạt 55 tuổi.

    Giảm Mệnh giá Bảo hiểm

    • Sau khi Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực 01 năm, khách hàng có quyền yêu cầu giảm Mệnh giá Bảo hiểm với điều kiện Mệnh giá Bảo hiểm sau khi giảm không được thấp hơn mệnh giá tối thiểu theo quy định hiện hành của Chubb Life.

    Tăng Mệnh giá Bảo hiểm

    • Việc tăng Mệnh giá Bảo hiểm chỉ được áp dụng sau khi Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực 01 năm. Khi khách hàng điều chỉnh tăng Mệnh giá Bảo hiểm, Chubb Life có thể yêu cầu thẩm định và quyết định mức Phí Bảo hiểm cơ bản áp dụng cho phần Mệnh giá Bảo hiểm tăng hoặc có thể từ chối yêu cầu nếu Người được Bảo hiểm không đáp ứng được các tiêu chuẩn thẩm định của Chubb Life. 
    Ai có thể tham gia
    Tuổi tham gia 01 tháng tuổi đến 70 tuổi
    Tuổi kết thúc hợp đồng 99 tuổi
    Thời hạn hợp đồng 99 tuổi - tuổi tham gia hợp đồng
    
    popup

    Số lượng:

    Tổng tiền:

    Giỏ hàng( Sản phẩm)

    avatar
    Xin chào
    close nav
    Tất cả danh mục