logo Global Business Card VIP

Chubb Life - Kế hoạch Tài chính trọn đời - Quyền Lợi Cao Niên Toàn Diện

Sản phẩm uy tín

Đến tuổi nghỉ hưu, điều quý giá nhất mà các bậc cao niên mong muốn là được làm những điều họ yêu thích, giúp họ thấy cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị cho con cháu, và quan trọng hơn hết là sự yên tâm về tài chính trước những rủi ro của tuổi xế chiều.


Với “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện”, Chubb Life mong muốn dành sản phẩm này cho những người đang ở trong độ tuổi từ 55 đến 80 tuổi, để họ có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tài chính, đảm bảo vui sống an nhàn, thực hiện những ước nguyện của bản thân và luôn yên tâm rằng mọi việc sẽ được chu toàn. “Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao niên Toàn diện” còn là một món quà vô cùng ý nghĩa, nhân văn, để con cháu thể hiện lòng biết ơn và hiếu đạo đối với những bậc sinh thành dưỡng dục - những người đã dành trọn cuộc đời mình để vun vén cho gia đình, đóng góp cho xã hội.

Hãy để Chubb Life giúp các bậc cao niên có một cuộc sống an nhàn hơn ở tuổi xế chiều với Kế hoạch Tài chính Trọn đời - Quyền lợi Cao niên Toàn diện.

Lý do lựa chọn Kế hoạch tài chính trọn đời - Quyền lợi Cao Niên toàn diện:
  • Độ tuổi tham gia bảo hiểm được mở rộng lên đến 80 tuổi với mức phí cạnh tranh.
  • Bảo vệ toàn diện và dài hạn với Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan y và Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan Y đến tuổi 90.
  • Tài khoản sinh lời ổn định với Quyền lợi Duy trì Hợp đồng.
  • Kỷ niệm tuổi 90 với khoản cộng thêm vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng thông qua Quyền lợi Tuổi vàng.
  • Bên cạnh đó, “Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên Toàn diện” còn là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hiếm hoi dành cho độ tuổi cao niên trên thị trường được tặng thêm dịch vụ tư vấn y tế miễn phí 24/7 – mang lại sự yên tâm cho gia đình và bản thân ở bất cứ đâu. Gói giải pháp này được cung cấp bởi Aspire Lifestyles – đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn y tế và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những trường hợp khẩn cấp.
Quyền lợi sản phẩm
Quyền lợi Tuổi vàng Chubb Life sẽ chi trả một khoản bằng 50% tổng Phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ tính từ Ngày hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm vào Ngày đáo niên ngay sau ngày sinh nhật 90 của Người Được Bảo Hiểm và được tích lũy vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng (“GTTKHĐ”).
Quyền lợi Duy trì Hợp đồng Vào Ngày đáo niên của Năm hợp đồng thứ 05 và mỗi 05 Năm hợp đồng sau đó, Bên Mua Bảo Hiểm sẽ được nhận một khoản bằng 50% Phí Bảo hiểm cơ bản được ghi nhận trên Trang Thông tin Chi tiết Hợp đồng Bảo hiểm, và được tích lũy vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng
Quyền lợi Đáo hạn Chubb Life sẽ chi trả 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng vào Ngày đáo hạn Hợp đồng Bảo hiểm
Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh Nan Y trước khi đạt 90 Tuổi bảo hiểm, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 10% Mệnh giá sản phẩm (“MGSP”) ( *) . Quyền lợi này chỉ chi trả cho trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm tham gia Lựa chọn B.
Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Trong trường hợp Quyền lợi bảo hiểm Bệnh Nan Y được chấp nhận chi trả, Chubb Life sẽ chi trả thêm Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ điều trị Bệnh Nan Y với Số tiền Bảo hiểm bằng 02% Mệnh giá sản phẩm để hỗ trợ chi phí cho Người Được Bảo Hiểm điều trị Bệnh Nan Y. Quyền lợi này chỉ chi trả cho trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm tham gia Lựa chọn B.
Quyền lợi bảo hiểm Tử vong: Bảo vệ khách hàng đến 99 tuổi Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng giá trị lớn nhất của: • Tổng số Phí bảo hiểm đã đóng trừ đi số tiền mà Bên Mua Bảo Hiểm đã rút từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng (nếu có); hoặc • Giá trị Tài khoản Hợp đồng; hoặc • Số tiền bằng Mệnh giá Sản phẩm( *) trừ đi Số tiền Bảo hiểm đã chi trả (nếu có).
Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Bảo vệ khách hàng đến 75 tuổi Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng giá trị lớn nhất của: • Tổng số Phí bảo hiểm đã đóng trừ đi số tiền mà Bên Mua Bảo Hiểm đã rút từ Giá trị Tài khoản Hợp đồng (nếu có); hoặc • Giá trị Tài khoản Hợp đồng; hoặc • Số tiền bằng Mệnh giá Sản phẩm( *) trừ đi Số tiền Bảo hiểm đã chi trả (nếu có).
(*) Trường hợp Sự kiện Bảo hiểm xảy ra trong vòng 4 Năm hợp đồng đầu tiên thì Mệnh giá Sản phẩm sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ như sau:
Thời điểm Sự kiện Bảo hiểm xảy ra Trong Năm hợp đồng đầu tiên Trong Năm hợp đồng thứ hai Trong Năm hợp đồng thứ ba Trong Năm hợp đồng thứ tư Từ Năm hợp đồng thứ năm trở đi
Tỷ lệ 20% 40% 60% 80% 100%
Ngoài ra, Bên mua Bảo hiểm còn được hưởng các quyền lợi sau:

Quyền lợi Đầu tư

  • Bên Mua Bảo Hiểm được hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh từ kết quả đầu tư của Quỹ Liên kết chung. Khoản lãi này được dựa trên dự báo tỷ suất lợi nhuận đầu tư dự kiến và sẽ được đưa vào Giá trị Tài khoản Hợp đồng dưới hình thức tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất công bố. Chubb Life cam kết mức lãi suất tối thiểu là 3%/năm trong 10 Năm hợp đồng đầu tiên, 2%/năm kể từ Năm hợp đồng thứ 11 đến Năm hợp đồng thứ 15 và 1,5%/năm trong những Năm hợp đồng còn lại.
  • Quyền lợi rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng Bên Mua Bảo Hiểm có thể rút một phần Giá trị Tài khoản Hợp đồng với mức tối đa lên đến 80% của Giá trị Hoàn lại.

Chính sách đầu tư Quỹ Liên kết chung

  • Quỹ Liên kết chung được tách riêng khỏi quỹ chủ sở hữu và các quỹ chủ hợp đồng khác của Chubb Life.
  • Quỹ Liên kết chung được quản lý và đầu tư phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Chubb Life cam kết thực hiện chính sách đầu tư thận trọng bằng việc tập trung đầu tư chủ yếu vào các kênh đầu tư có tính ổn định cao như: trái  phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây dựng tổ quốc, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; tiền gửi ngân hàng dài hạn; chứng chỉ quỹ; cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh; và một số kênh đầu tư ổn định khác. 
  • Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc Năm tài chính, Chubb Life sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến khách hàng thông tin về tình hình tài chính của Quỹ Liên kết chung và chi tiết các Quyền lợi Đầu tư áp dụng cho Hợp đồng Bảo hiểm. Thông tin về các báo cáo hàng năm và thông tin về hoạt động của Quỹ Liên kết chung được cập nhật thường xuyên trên website của Chubb Life: http://life.chubb.com/vn. 
Ai có thể tham gia
Bên mua Bảo hiểm (“BMBH”) Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc tổ chức
Tuổi tham gia của Người được Bảo hiểm (“NĐBH”) Từ 55 đến 80 tuổi
Thời hạn Hợp đồng Bảo hiểm Kể từ ngày Hợp đồng Bảo hiểm có hiệu lực đến Ngày đáo niên khi Người Được Bảo Hiểm đạt 99 tuổi
Thời hạn đóng Phí bảo hiểm Trong 4 năm đầu tiên Bên Mua Bảo Hiểm phải đóng đủ Phí Bảo hiểm cơ bản, những năm sau có thể đóng phí linh loạt

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục