logo Global Business Card VIP

Mirea Asset Prévoir Life - Bảo Hiểm Bảo Vệ Thu Nhập Gia Đình

Sản phẩm uy tín

 

Khi được bảo vệ tài chính trước các rủi ro không lường trước trong cuộc sống, Bạn và Gia Đình sẽ yên tâm tập trung cho công việc, khám phá và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống.
 


Đặc điểm sản phẩm
  • Bảo hiểm gấp 3 lần khoản vay cho rủi ro Tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
  • Thủ tục tham gia đơn giản, nhanh chóng
Quyền lợi sản phẩm
  • Trong thời hạn bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm không may Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm cho khách hàng. (**)

(**) Số tiền bảo hiểm gấp 3 lần khoản vay tại F88 và gia tăng 10% mỗi năm từ năm thứ hai hợp đồng.

Minh họa quyền lợi bảo hiểm
  • Anh Nguyễn Văn A là khách hàng vay 10 triệu đồng tại Công ty F88 với thời hạn vay 1 năm. Đồng thời, anh A cũng tham gia sản phẩm "Bảo hiểm Bảo vệ thu nhập gia đình" của Mirae Asset Prévoir với số tiền bảo hiểm là 30 triệu đồng (gấp 3 lần khoản vay) để được bảo vệ an toàn tài chính trước những rủi ro khó lường trong cuộc sống.
  • Khi anh A chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Mirae Asset Prévoir sẽ chi trả số tiền bảo hiểm 30 triệu đồng. Như vậy, người thân của anh A vừa có thể chi trả khoản vay còn lại của anh A tại Công ty F88 và đồng thời, còn có thể trang trải các chi phí đột xuất để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 

Ai có thể tham gia
Người được bảo hiểm Tất cả khách hàng của F88
Tuổi tham gia 18 - 60 tuổi
Tuổi tối đa được bảo hiểm 61 tuổi
Thời hạn bảo hiểm 1 - 3 năm (*)
(*) Thời hạn bảo hiểm sẽ lớn hơn hoặc bằng thời hạn vay và sẽ được làm tròn lên đến 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm...

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục