logo Global Business Card VIP

Mirea Asset Prévoir Life - Bảo Hiểm Tử Kỳ Nhóm

Sản phẩm uy tín

Lên kế hoạch bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình trước những rủi ro không mong muốn với quyền lợi bảo hiểm tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm.


Quyền lợi sản phẩm
  • Quyền lợi tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn: gấp “N” lần Số tiền bảo hiểm tùy vào lựa chọn của khách hàng tại thời điểm tham gia hợp đồng.
Ai có thể tham gia
Độ tuổi được bảo hiểm Từ 18 – 60 tuổi
Thời hạn bảo hiểm 1 năm, gia hạn hàng năm

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục