logo Global Business Card VIP

Món Quà Phú Quý

Sản phẩm uy tín

Món Quà Phú Quý - Là sản phẩm Liên kết chung trọn đời đóng phí một lần, Bạn có thể chủ động lên kế hoạch linh hoạt cho tương lai cho cả gia đình ngay từ hôm nay và đảm bảo sự thịnh vượng mai sau, để tài sản của bạn được bảo toàn và phát triển bển vững.


Video giới thiệu sản phẩm Món Quà Phú Quý

Điểm ưu việt của sản phẩm
Bảo vệ toàn diện cho cả gia đình với quyền lợi tối ưu
  • Số tiền bảo hiểm lên đến 100 lần Phí bảo hiểm cơ bản
  • Bảo vệ lên đến 100 tuổi
  • Bảo vệ cho cả gia đình trọn vẹn trong 01 Hợp đồng với chi phí hợp lý
  • Tổng quyền lợi tối đa lên đến hơn 300% Số tiền bảo hiểm
Chi trả đặc biệt khi duy trì hợp đồng
  • Chi trả đặc biệt mỗi 05 Năm Hợp đồng, vào Ngày đáo hạn Hợp đồng hoặc khi xảy ra Sự kiện bảo hiểm.
Chủ động hoạch định kế hoạch tài chính
  • Đóng phí 01 lần - bảo vệ trọn đời
  • Linh hoạt lựa chọn Số tiền bảo hiểm, mức Quyền lợi bảo hiểm; phù hợp với tình hình tài chính hiện tại.
Phí ưu đãi dành riêng cho sản phẩm Món Quà Phú Quý
  • Miễn Phí quản lý Hợp đồng trong Năm Hợp đồng đầu tiên.
Minh họa quyền lợi bảo hiểm

Ai có thể tham gia
Tuổi tham gia bảo hiểm
  • Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi
  • Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên
Tuổi đáo hạn 100 tuổi
Thời hạn Hợp đồng Đến khi Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi
Thời hạn đóng phí dự kiến Đóng phí một lần
Định kỳ đóng phí Đóng phí một lần
Năm/Năm Hợp đồng Là 1 năm dương lịch kể từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng hoặc từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục