logo Global Business Card VIP

Sản phẩm bảo hiểm Hỗ trợ viện phí

Sản phẩm uy tín

Nhẹ gánh lo âu, an tâm điều trị

Ngày nay, chúng ta may mắn được phép tiếp cận với những phương tiện chẩn đoán y tế và điều trị ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, những chi phí cho dịch vụ y tế và chi phí chăm sóc sức khỏe đang gia tăng nhanh hơn thu nhập của Chúng ta, làm hạn chế khả năng thu hưởng chất lượng điều trị đúng mức khi chúng ta không may gặp tai nạn, bệnh tật, phẫu thuật hoặc cần được chăm sóc y tế.


Đây chính là những lúc chúng ta rất cần một khoản tiền để được chăm sóc, điều trị tốt nhất, nhanh chóng phục hồi sức khỏe và sớm trở lại với công việc hàng ngày của mình.

Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm hỗ trợ viện phí

1. Quyền lợi hỗ trợ nằm viện
  • Generali Việt Nam sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm (*) cho mỗi ngày Người được bảo hiểm nằm viện điều trị tại cơ sở y tế (tối đa 100 ngày/năm).
2. Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc đặc biệt
  • Generali Việt Nam sẽ chi trả 200% số tiền bảo hiểm (*) cho mỗi ngày Người được bảo hiểm nằm viện điều trị tại Phòng chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/năm).
3. Quyền lợi hỗ trợ phẫu thuật
  • Generali Việt Nam sẽ chi trả 500% số tiền bảo hiểm (*) nếu Người được bảo hiểm phải trải qua phẫu thuật trong thời gian điều trị tại cơ sở y tế. Quyền lợi hỗ trợ phẫu thuật cùng một thương tật sẽ chỉ được thanh toán một lần cho dù việc điều trị thương tật đó yêu cầu nhiều hơn một lần phẫu thuật.
4. Quyền lợi hỗ trợ Chăm sóc y tế
  • Generali Việt Nam sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày Người được bảo hiểm cần Chăm sóc y tế theo chỉ định của Bác sĩ và là một Dịch vụ y tế cần thiết (tối đa 30 ngày/năm)

Thông tin cần biết

Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm 01 tuổi - 60 tuổi 
Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng 65 tuổi
Thời hạn hợp đồng 01 năm - 30 năm, tự động gia hạn hàng năm
Thời hạn đóng phí Bằng thời hạn hợp đồng
Số tiền bảo hiểm Từ 100.000 đồng đến 5.000.000 đồng
(*) Số tiền bảo hiểm nêu trong tài liệu này được hiểu là số tiền bảo hiểm của bảo hiểm bổ trợ này.
Tài liệu giới thiệu chi tiết về sản phẩm: (Xem tại đây)

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục