logo Global Business Card VIP

Vững Tương Lai

Sản phẩm uy tín

Vững Tương Lai - Là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Liên kết chung trọn đời, dễ dàng thiết kế linh hoạt theo nhu cầu của bạn, giúp Bạn đạt được mục tiêu nhanh chóng tại mỗi giai đoạn trong cuộc sống.


Video giới thiệu sản phẩm Vững Tương Lai

Điểm ưu việt của sản phẩm
Bảo vệ toàn diện cho cả gia đình với quyền lợi tối ưu
  • Số tiền bảo hiểm lên đến 142 lần phí bảo hiểm cơ bản
  • Bảo vệ lên đến 100 tuổi
  • Bảo vệ cho cả gia đình trọn vẹn trong 01 Hợp đồng với chi phí hợp lý.
  • Tổng quyền lợi tối đa lên đến hơn 300% Số tiền bảo hiểm
Chi trả đặc biệt khi duy trì hợp đồng
  • Chi trả đặc biệt vào mỗi 05 Năm Hợp đồng, vào Ngày đáo hạn Hợp đồng hoặc khi xảy ra Sự kiện bảo hiểm
Lưu ý: Hợp đồng đang có hiệu lực và Phí bảo hiểm định kỳ cần được đóng đầy đủ đến thời điểm chi trả quyền lợi
Miễn phí quản lý hợp đồng năm đầu
  • Trong Năm Hợp đồng đầu tiên, Phí quản lý Hợp đồng được miễn toàn bộ
Linh hoạt hoạch định kế hoạch tài chính
  • Bạn có thể tùy chọn Thời hạn đóng phí dự kiến, Số tiền bảo hiểm, mức Quyền lợi bảo hiểm, thay đổi định kỳ đóng phí (theo quy định của MB Ageas Life) để phù hợp với khả năng và tình hình tài chính hiện tại.
Minh họa quyền lợi bảo hiểm

Ai có thể tham gia
Tuổi tham gia bảo hiểm
  • Người được bảo hiểm: Từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi
  • Bên mua bảo hiểm: Từ 18 tuổi trở lên
Tuổi đáo hạn 100 tuổi
Thời hạn Hợp đồng Đến khi Người được bảo hiểm đạt 100 tuổi
Thời hạn đóng phí dự kiến Từ 3 năm đến bằng Thời hạn Hợp đồng
Định kỳ đóng phí Tuỳ chọn định kỳ Năm / Nửa năm / Quý
Năm/Năm Hợp đồng Là 1 năm dương lịch kể từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng hoặc từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục