logo Global Business Card VIP

Các giải pháp Bảo hiểm tại AIA Việt Nam sẽ giúp gì cho Bạn và Gia đình?

Bảo vệ Thu nhập

Ngọc Cẩn
10/07/2021

Từ các khoản tích lũy đều đặn hàng tháng của Bạn. Bảo hiểm sẽ giúp Bạn tạo ra quỹ Bảo vệ thu nhập toàn diện cho gia đình với giá trị Bảo vệ từ 5 đến 10 năm thu nhập khi không may có rủi ro xảy ra.

Trách nhiệm Gia đình

Ngọc Cẩn
10/07/2021

Bảo hiểm giúp Bạn tạo ra quỹ trách nhiệm gia đình với giá trị Bảo vệ từ 5-10 năm thu nhập khi không may gặp rủi ro.

Hưu trí An nhàn

Ngọc Cẩn
10/07/2021

Bảo hiểm giúp Bạn lập kế hoạch cho quỹ hưu trí để khi về già Bạn sẽ có một cuộc đời hưu trí an nhàn đúng nghĩa.

Gia tăng Tài Sản

Ngọc Cẩn
10/07/2021

Bảo hiểm là giải pháp giúp Bạn gia tăng tài sản bằng cách "cho trứng vào nhiều rổ" để đa dạng danh mục đầu tư.

Đầu tư Học vấn

Ngọc Cẩn
10/07/2021

Bảo hiểm là giải pháp giúp Bạn vừa có thể dạy con về "Tiền" vừa tích lũy đều đặn quỹ học vấn cho tương lai của con.


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục