logo Global Business Card VIP

Các giải pháp Bảo hiểm tại Manulife Việt Nam sẽ giúp gì cho Bạn và Gia đình?

Đầu tư Học vấn

Ngọc Cẩn
09/09/2021

Bảo hiểm là giải pháp giúp Bạn vừa có thể dạy con về "Tiền" vừa tích lũy đều đặn quỹ học vấn cho tương lai của con.

Gia tăng Tài Sản

Ngọc Cẩn
09/09/2021

Bảo hiểm là giải pháp giúp Bạn gia tăng tài sản bằng cách "cho trứng vào nhiều rổ" để đa dạng danh mục đầu tư.

Hưu trí An nhàn

Ngọc Cẩn
09/09/2021

Bảo hiểm giúp Bạn lập kế hoạch cho quỹ hưu trí để khi về già Bạn sẽ có một cuộc đời hưu trí an nhàn đúng nghĩa.

Trách nhiệm Gia đình

Ngọc Cẩn
09/09/2021

Bảo hiểm giúp Bạn tạo ra quỹ trách nhiệm gia đình với giá trị Bảo vệ từ 5-10 năm thu nhập khi không may gặp rủi ro.


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục