Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments

Đăng bởi Ngọc Cẩn vào lúc 09/11/2018

GIỚI THIỆU CHUNG

Eastspring Investments là công ty quản lý tài sản hàng đầu khu vực Châu Á, quản lý tài sản cho các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức.

Là thành viên của Tập đoàn Prudential Anh Quốc, tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế, chúng tôi hiện diện ở rất nhiều lãnh thổ trong khu vực Châu Á và cam kết cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư chất lượng cao cho khách hàng trong dài hạn. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ quản lý tài sản với danh mục đầu tư phong phú bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, danh mục hỗn hợp, cơ sở hạ tầng và các tài sản lựa chọn khác.

Eastspring Investments là đơn vị quản lý tài sản lớn nhất khu vực Châu Á với tổng tài sản đang quản lý khoảng 187,9 tỷ Đô la Mỹ (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017).

www.eastspring.com

TẦM NHÌN: Dẫn đầu ngành quản lý quỹ đầu tư tại Việt Nam.

NHIỆM VỤ: Trở thành nhà quản lý quỹ hàng đầu và có uy tín nhất tại Việt Nam.

Công ty chúng tôi được thành lập vào tháng 5/2005 tại Việt Nam, là thành viên của Tập đoàn Prudential Anh Quốc. Trước đây Công ty được biết dưới tên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Prudential Việt Nam, ngày 9 tháng 12 năm 2011 Công ty chính thức thay đổi tên mới là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“Eastspring Investments Việt Nam”).

Eastspring Investments Việt Nam áp dụng nguyên tắc đầu tư theo định hướng giá trị trong dài hạn đối với các quỹ và danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, với tổng tài sản hiện đang quản lý trị giá trên 3,12 tỷ Đô la Mỹ (tính đến 30/06/2018).

Từ năm 1999, Eastspring Investments Việt Nam đã xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu tư ngay tại Việt Nam, với thành tích quản lý đầu tư trái phiếu, cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, đầu tư trực tiếp/ đầu tư thỏa thuận và bất động sản trong vùng Đông Dương, hoạt động trên cùng một nền tảng đầu tư toàn cầu mà Tập đoàn Eastspring Investments đang áp dụng tại 10 thị trường tại châu Á cũng như tại Mỹ và Châu Âu.

Nguồn http://www.eastspring.com.vn

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục