logo Global Business Card VIP

Dịch vụ chính dành cho khách hàng doanh nghiệp

Đại lý thuế

Ngọc Cẩn
30/09/2021

Đại lý thuế, quản trị rủi ro về thuế, lập BCTC và quyết toán thuế, lập hồ sơ ban đầu, tư vấn thuế.

Dịch vụ kế toán

Ngọc Cẩn
30/09/2021

Kế toán trọn gói, giám sát kế toán, tư vấn kế toán, dịch vụ thuê kế toán trưởng, HT sổ sách, QT thuế.

Kiểm toán nội bộ

Ngọc Cẩn
30/09/2021

Thanh kiểm tra soát xét toàn bộ công tác kế toán của cả năm tài chính, tư vấn điều chỉnh các sai xót trong kế toán, vướng mắc trong hệ thống kế toán. 

Dịch vụ doanh nghiệp

Ngọc Cẩn
30/09/2021

Thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp.


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục