Hướng dẫn bồi thường Liberty CancerCash

Đăng bởi Ngọc Cẩn vào lúc 28/06/2018

A - QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG

Khi yêu cầu bồi thường, Người được Bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Người được Bảo hiểm phải thực hiện thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày đầu tiên điều trị của sự kiện được bảo hiểm mà yêu cầu bồi thường được đưa ra, trừ khi được chấp nhận khác bởi Công ty. Trừ khi có lý do chính đáng, nếu Người được Bảo hiểm không thực hiện thông báo về sự kiện bảo hiểm trong thời gian qui định, Công Ty sẽ áp dụng mức phạt theo các tỷ lệ sau đây, tính trên tổng số tiền bồi thường:

  • Thông báo tổn thất sau 91 ngày  đến 180 ngày: 10%
  • Thông báo tổn thất sau 181 ngày  đến 270 ngày: 20%
  • Thông báo tổn thất sau 271 ngày  đến 365 ngày: 30%

B - HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của Người được Bảo hiểm cho các chi phí thực tế phát sinh sẽ được bồi hoàn bằng Đồng Việt Nam căn cứ theo quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam.

Trường hợp bố/mẹ hoặc người giám hộ nhận tiền thay cho Người được Bảo hiểm dưới 18 tuổi, người nhận tiền phải cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ với Người được Bảo hiểm như: bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh, giấy tờ chứng minh quyền giám hộ hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty Bảo Hiểm có trách nhiệm giải quyết và chi trả tiền bảo hiểm trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ theo quy định về thủ tục bồi thường tại Quy tắc bảo hiểm.

Trường hợp NĐBH trên 18 tuổi và được người khác nhận tiền thay, người nhận tiền phải cung cấp giấy tờ chứng minh quyền thừa kế/giấy ủy quyền công chứng hoặc được xác nhận bởi UBND cấp phường/xã trở lên hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp Người nhận tiền là người thụ hưởng/ chỉ định nhận tiền bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm).

Nếu theo yêu cầu của Người được Bảo hiểm các khoản chi phí được Công ty hoàn trả cho Người được Bảo hiểm phải thực hiện bằng chuyển khoản qua ngân hàng, mọi khoản phí ngân hàng phát sinh sẽ do Công ty chịu, trừ trường hợp Người được Bảo hiểm có yêu cầu khác.

Công ty có trách nhiệm giải quyết và chi trả tiền bảo hiểm trong thời hạn tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ theo qui định về thủ tục bồi thường.​

C - LIÊN HỆ​

Yêu cầu bồi thường:
Vui lòng gửi yêu cầu bồi tường theo hình thức chuyển phát nhanh/thư bảo đảm đến:
Phòng Bồi thường Bảo hiểm Sức khỏe
Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty
Tầng 18, Tòa nhà Vincom
45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7: ​​Đối với những thắc mắc khác: Vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Liberty 1800 599 998 (miễn cư​ớc cuộc gọi trong Việt Nam)

hoặc Hotline@LibertyInsurance.com.vn​​​​

Theo công ty Bảo hiểm Liberty

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục