Q&A Bảo hiểm Nhân Thọ

Đăng bởi Ngọc Cẩn vào lúc 06/09/2018

1. Làm thế nào để tham gia bảo hiểm nhân thọ ?

Quý khách kết nối trực tiếp với chuyên gia để yêu cầu tư vấn sản phẩm phù hợp.

2. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ giáo dục, tích lũy, đầu tư, hưu trí... cần có những chứng từ gì?

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm bao gồm những chứng từ sau:

  • Giấy yêu cầu bảo hiểm (cá nhân/tổ chức);
  • Bản copy Giấy tờ tuỳ thân của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng (CMND/Giấy khai sinh/Hộ chiếu…);
  • Bảng minh họa Hợp đồng bảo hiểm;
  • Báo cáo của Nhân viên tư vấn;
  • Bản copy liên 1 của Giấy nộp tiền (hoặc xác nhận chuyển khoản, thanh toán qua cổng thanh toán được ủy quyền);

Giấy tờ khác (nếu có): Đề nghị bổ sung ngày/tháng sinh: Nếu khách hàng không có ngày và/hoặc tháng sinh trong các loại giấy tờ tuỳ thân được chấp nhận. + Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Hồ sơ khám định kỳ, Sổ y bạ, Phiếu xét nghiệm…: Nếu khách hàng có tiền sử phẫu thuật, nằm viện, điều trị bệnh …

3. Công ty tôi muốn tham gia bảo hiểm cho nhân viên, tôi (đại diện công ty) chỉ cần kê khai Giấy yêu cầu bảo hiểm dành cho Bên mua bảo hiểm là tổ chức đúng không?

Trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức, Quý khách vui lòng kê khai một bản Giấy yêu cầu bảo hiểm dành cho Bên mua bảo hiểm là tổ chức chung cho tất cả các trường hợp yêu cầu tham gia bảo hiểm ở cùng một thời điểm, không phụ thuộc vào số lượng Người được bảo hiểm. Từng cá nhân Người được bảo hiểm vẫn phải kê khai Giấy yêu cầu bảo hiểm tương ứng hoặc kê khai chung trong từng mẫu hợp đồng riêng theo quy định của từng sản phẩm bảo hiểm.

4. Giải thích cách tính tuổi của người tham gia bảo hiểm nhân thọ?

Tuổi của Người được bảo hiểm là tuổi tính theo ngày sinh nhật vừa qua so với ngày Hợp đồng phát sinh hiệu lực. Ví dụ: Khách hàng có ngày sinh 01/11/1984 tham gia bảo hiểm vào ngày 01/09/2011 thì ngày sinh nhật vừa qua của khách hàng là 01/11/2010 và như vậy, tuổi khách hàng khi tham gia sẽ là 26 tuổi. Cũng khách hàng đó nếu tham gia bảo hiểm ngày 01/12/2011 thì ngày sinh nhật vừa qua của khách hàng là 01/11/2011 và như vậy, tuổi tham gia sẽ là 27 tuổi.

5. Nếu mất bản gốc của bộ hợp đồng bảo hiểm, tôi có được cấp lại hay không?

Trường hợp mất bộ hợp đồng gốc, công ty bảo hiểm sẽ cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cho Quý khách, các văn bản khác (như Điều khoản bảo hiểm nhân thọ, bản sao Giấy yêu cầu bảo hiểm…) không được cấp lại. Quý khách có thể thông báo với Nhân viên tư vấn để được hướng dẫn thủ tục yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ hoặc hoàn tất mẫu Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ và gửi trực tiếp các văn phòng của công ty Bảo hiểm.

6. Thời điểm phát sinh hiệu lực hợp đồng bảo hiểm được xác định như thế nào?

Trường hợp nhà bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm của Quý khách, hợp đồng phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm nhà bảo hiểm nhận được đầy đủ Giấy yêu cầu bảo hiểm và Phí bảo hiểm tạm tính của hợp đồng. Trách nhiệm bảo hiểm của nhà bảo hiểm phát sinh từ thời điểm hợp đồng phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên, Công ty chỉ bảo hiểm cho các rủi ro theo Điều khoản hợp đồng bảo hiểm kể từ Ngày phát hành hợp đồng được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Thời gian từ ngày hiệu lực hợp đồng đến ngày phát hành hợp đồng, Quý khách được bảo hiểm theo điều khoản Bảo hiểm tạm thời.

7. Ngày hiệu lực của bảo hiểm tạm thời được xác định như thế nào? Thời hạn bảo hiểm tạm thời?

Sau khi hoàn tất Giấy yêu cầu bảo hiểm và đóng đầy đủ Phí bảo hiểm tạm tính, Quý khách ngay lập tức hoặc sau 24h sẽ được bảo hiểm theo điều khoản Bảo hiểm tạm thời tùy thuộc vào từng sản phẩm riêng biệt. Hay nói cách khác, bảo hiểm tạm thời có hiệu lực từ ngày Quý khách nộp phí bảo hiểm đầu tiên. Ngày này trùng với ngày trên Giấy nộp tiền. Quý khách được bảo hiểm theo điều khoản Bảo hiểm tạm thời đến khi hợp đồng được phát hành và thời hạn tối đa của Bảo hiểm tạm thời là 30 ngày.

8. Sau khi ký hợp đồng bảo hiểm với nhà bảo hiểm, thời gian để tôi cân nhắc về hợp đồng là bao lâu? Trong thời gian này tôi được hưởng những quyền lợi nào?

Thời gian cân nhắc của Quý khách là 21 ngày kể từ ngày nhận được bộ hợp đồng bảo hiểm. Trong thời gian này, Quý khách có thể đọc kỹ các điều khoản, quyền lợi hợp đồng. Nếu trong trường hợp cần thay đổi thông tin nhân thân/thông tin hợp đồng như số tiền bảo hiểm, thời hạn hợp đồng, định kỳ đóng phí…Quý khách có thể yêu cầu công ty điều chỉnh lại cho phù hợp. Hoặc sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và xác định chưa thể tham gia bảo hiểm với những điều kiện trong hợp đồng, Quý khách cũng có thể yêu cầu công ty hủy hợp đồng, công ty sẽ hoàn trả lại 100% số Phí bảo hiểm đã đóng (không có lãi) trừ đi Chi phí kiểm tra sức khỏe (nếu có) và Chi phí quản lý Hợp đồng. Một điều cần được lưu ý là, trong thời gian cân nhắc, hợp đồng bảo hiểm của Quý khách vẫn có hiệu lực. Vì vậy nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian này, công ty vẫn sẽ thực hiện trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của hợp đồng. Hết thời gian cân nhắc, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được thực hiện theo đúng các quy định của điều khoản.

9. Quyền lợi bảo hiểm tạm thời được chi trả trong trường hợp nào? Giới hạn chi trả của bảo hiểm tạm thời?

Công ty chỉ chi trả Quyền lợi bảo hiểm tạm thời đối với trường hợp tử vong do tai nạn (không thuộc trường hợp loại trừ theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm) gây ra mà thôi. Khi đó, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán số tiền lớn hơn giữa: a) Tổng Số tiền bảo hiểm theo tất cả các Giấy yêu cầu bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm chính cho Người được bảo hiểm đang được xem xét chấp nhận bảo hiểm nhưng không quá 100.000.000 (một trăm triệu) đồng; và b) Tổng Phí bảo hiểm tạm tính đã đóng theo tất cả các Giấy yêu cầu bảo hiểm cho Người được bảo hiểm đang được xem xét chấp nhận bảo hiểm.

-----

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục