logo Global Business Card VIP

Sáu Giá Trị Cốt Lõi Của Amway

HỢP TÁC

Ngọc Cẩn
15/06/2022

Amway xây dựng dựa trên khái niệm về mối quan hệ đối tác giữa hai nhà đồng sáng lập. Quan hệ đối tác giữa các thành viên sáng lập, nhân viên và nhà phân phối là tài sản không thể thay thế đối với A...

THÀNH TÍCH

Ngọc Cẩn
15/06/2022

Chúng ta cần tạo nền tảng và khuyến khích lẫn nhau, tập trung vào cải tiến và phát triển liên tục, làm việc để đạt được các mục tiêu của cá nhân và nhóm, dự đoán sự thay đổi, phản ứng nhanh chóng, ...

TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

Ngọc Cẩn
15/06/2022

Mỗi chúng ta có trách nhiệm không chỉ nỗ lực 100% để đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu của toàn công ty hoặc của toàn đội nhóm mà còn đạt được các mục tiêu cá nhân. Bằng cách giúp mọi người t...

GIÁ TRỊ CÁ NHÂN

Ngọc Cẩn
15/06/2022

Tại Amway, chúng tôi cũng tôn trọng tính cá nhân. Amway tin rằng mọi người phải được tôn trọng, được đối xử bình đẳng, có cơ hội để phát huy hết tiềm năng và đạt được thành công. Chúng tôi đối xử c...

CHÍNH TRỰC

Ngọc Cẩn
15/06/2022

Trung thực là điều cần thiết cho sự thành công của kinh doanh Amway. Thành công của Amway không chỉ được đo lường trên quy mô kinh tế mà còn dựa trên mức độ tôn trọng và tín nhiệm của xã hội. Đo lư...

DOANH NGHIỆP TỰ DO

Ngọc Cẩn
15/06/2022

Ủng hộ sự tự do và thị trường kinh doanh tự do chính là cách tốt nhất để nâng cao mức sống mọi người trên toàn thế giới. Mục tiêu của Amway là tìm hiểu xem chúng ta gặp gỡ được bao nhiêu người và g...


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục