logo Global Business Card VIP

Tài khoản hưu trí bổ trợ cho nhân viên là gì?

Đăng bởi Ngọc Cẩn vào lúc 04/09/2018

Tại sao doanh nghiệp tham gia quỹ hưu trí bổ trợ cho nhân viên? 

 • Có thêm thu nhập bổ sung ngoài khoản lương hưu nhận được từ Bảo hiểm xã hội khi về hưu;
 • Đảm bảo cuộc sống hưu trí thư thái, độc lập về tài chính;
 • Được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn làm việc tại Doanh nghiệp;
 • Có được khoản đóng góp hỗ trợ từ DN trong trường hợp DN mua Hưu trí cho người lao động
 • Hưởng các ưu đãi về thuế cho các khoản đóng góp tham gia Hưu trí tự nguyện lên đến 12 triệu đồng/người/năm.

Tài khoản hưu trí bổ trợ là gì?

Tài khoản hưu trí bổ trợ là một khoản phúc lợi vừa đáp ứng được nhu cầu tích lũy hưu trí gia tăng cho người lao động/Thành viên vừa đảm bảo được quỹ bảo vệ đủ lớn chia sẽ gánh nặng tài chính phát sinh cho người lao động/thành viên trong trường hợp rủi ro thương tật, tử vong hoặc bệnh hiểm nghèo.

Tham gia quỹ hưu trí bổ trợ người lao động được hưởng những quyền lợi bảo hiểm nào?

Tài khoản hưu trí bổ trợ sẽ cung cấp cho Người lao động/Thành viên tham gia hợp đồng không những các quyền lợi bảo vệ mà còn các quyền lợi về tích lũy tài chính, cụ thể như sau:

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi Người lao động/Thành viên chẳng may gặp rủi ro;
 • Quyền lợi hưởng lãi tích lũy giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí từng ngày;
 • Quyền lợi hưởng lãi ưu đãi nhằm tri ân những tài khoản hưu trí đạt được những giá trị theo mức quy định.

Điều kiện để tham gia

 • Là nhân viên có Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Là cá nhân đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình;
 • Từ 16 đến 70 tuổi và theo từng chương trình cụ thể.

Thời hạn Hợp đồng được quy định như thế nào?

Thời hạn hợp đồng hưu trí bổ trợ được xác định kể từ Ngày tham gia tích lũy đến ngày kết thúc chi trả các quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn, bao gồm Thời hạn tích lũy và Thời hạn chi trả.
- Thời hạn tích lũy là khoảng thời gian mà Người lao động/Thành viên và/hoặc Doanh nghiệp sẽ đóng góp vào tài khoản phúc lợi doanh nghiệp, bắt đầu từ Ngày tham gia tích lũy đến 5, 10, 15 năm hoặc nhiều hơn và doanh nghiệp được quyền chọn lựa giải pháp.
- Thời hạn chi trả là khoảng thời gian sau khi kết thúc đóng phí hoặc dài hơn 4 năm, hoặc dài hơn 25 năm quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả cho Người lao động/Thành viên, bắt đầu vào ngày kết thúc Thời hạn tích lũy cho đến Ngày đáo hạn.

Hình thức đóng phí khi tham gia tài khoản hưu trí bổ trợ như thế nào?

Hiện tại, khi tham gia tài khoản hưu trí bổ trợ Người lao động/Thành viên sẽ được hỗ trợ đóng góp từ Doanh nghiệp, nên các khoản đóng góp sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và Người lao động/Thành viên. Khoản đóng góp của Người lao động/Thành viên sẽ được Doanh nghiệp trích từ lương của Người lao động/Thành viên theo định kỳ Tháng/Quý/Nửa năm/Năm theo thỏa thuận của Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp.

Ngoài khoản đóng góp theo thỏa thuận, Người lao động/Thành viên có thể đóng góp thêm bằng nhiều hình thức như chuyển khoản tại ngân hàng/e-banking hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi... giúp gia tăng tài khoản hưu trí dẫn đến quyền lợi hưu trí nhận được nhiều hơn khi về hưu.

Trong thời hạn tích lũy, nếu có sự kiện Tử vong xảy ra, thì Quyền lợi bảo hiểm được chi trả như thế nào?

Trong thời hạn tích lũy, nếu Người lao động/Thành viên tử vong, công ty bảo hiểm sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau:

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, bảo hiểm sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục