logo Global Business Card VIP

Tại sao Doanh nghiệp, nhân viên nên tham gia hưu trí tự nguyện?

Đăng bởi Ngọc Cẩn vào lúc 03/09/2018

Như thế nào là bảo hiểm tích lũy hưu trí bổ sung tự nguyện?

Bảo hiểm hưu trí bổ sung tự nguyện là chương trình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện thông qua hình thức đóng góp tự nguyện từ Người lao động/Thành viên và/hoặc Người sử dụng lao động/Doanh nghiệp, nhằm bổ sung thu nhập cho Người lao động/Thành viên khi về hưu.

Chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện sẽ là quỹ hưu trí bổ trợ ngoài Bảo hiểm xã hội có giá trị lớn trong cuộc sống về già người lao động.

Tại sao Doanh nghiệp và Người lao động/Thành viên nên tham gia hưu trí bổ sung tự nguyện?

Doanh nghiệp:

- Là chương trình phúc lợi hấp dẫn nhằm duy trì nguồn nhân lực chủ chốt, giúp doanh nghiệp tạo vị thế trên thị trường tuyển dụng nhằm thu hút nhân tài;
- Doanh nghiệp được hưởng những lợi ích về thuế thu nhập Doanh nghiệp cho các khoản đóng góp tham gia Hưu trí tự nguyện lên đến hàng chục triệu đồng/người/năm.

Người lao động/Thành viên:

- Có thêm thu nhập bổ sung ngoài khoản lương hưu nhận được từ Bảo hiểm xã hội khi về hưu;
- Đảm bảo cuộc sống hưu trí thư thái, độc lập về tài chính;
- Được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn làm việc tại Doanh nghiệp;
- Có được khoản đóng góp hỗ trợ từ DN trong trường hợp DN mua Hưu trí cho người lao động.
- Hưởng các ưu đãi về thuế cho các khoản đóng góp tham gia Hưu trí tự nguyện lên đến hàng chục triệu đồng/người/năm.

Quỹ Hưu trí tích lũy bổ sung hoạt động như thế nào?

- Đối với chương trình Hưu trí tự nguyện, theo quy định, mỗi Người lao động/Thành viên sẽ có một Tài khoản hưu trí. Quỹ Hưu trí được hình thành từ tập hợp tất cả các Tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên từ các nhóm Hưu trí của Doanh nghiệp.

- Quỹ hưu trí được quản lý bởi công ty bảo hiểm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý là Bộ Tài chính thông qua các quy định nhằm đảm bảo tính an toàn và thận trọng trong hoạt động của quỹ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các quy định của Bộ Tài chính về việc thiết lập và quản lý quỹ hưu trí thông qua các hướng dẫn, thông tư, nghị định, luật liên quan là một hình thức 'bảo hiểm' cho Quỹ hưu trí, bao gồm:

+ Quy định về việc thiết lập và sử dụng quỹ Hưu trí tự nguyện
+ Các quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư của Quỹ hưu trí nhằm hạn chế các rủi ro về đầu tư, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Hàng năm, công ty bảo hiểm phải có báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ hưu trí cho Bộ Tài chính, sau khi được công ty kiểm toán độc lập xác nhận và sẽ thông báo đến với khách hàng. Hàng năm, công ty bảo hiểm sẽ gửi báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó có báo cáo về tình hình đầu tư từ Quỹ hưu trí cho khách hàng được biết.
+ Các yêu cầu tối thiểu về vốn để triển khai sản phẩm hưu trí tự nguyện cũng như các yêu cầu về vốn tối thiểu tương ứng với các mức cam kết với khách hàng. Yêu cầu về vốn tối thiểu có tác dụng như một quỹ dự phòng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm với các cam kết thực hiện với khách hàng.

- Về phía công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm đã cung cấp quyền lợi đảm bảo tối thiểu cho Người mua bảo hiểm, nghĩa là trong mọi trường hợp, bất kể tình hình đầu tư của Quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm đều cam kết một mức lợi suất đầu tư tối thiểu cho Người mua bảo hiểm. Cơ quan quản lý cũng giám sát và kiểm tra chặt chẽ các cam kết này của công ty bảo hiểm với khách hàng thông qua các báo cáo và các kỳ kiểm tra định kỳ.

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục