logo Global Business Card VIP

Website của các doanh nghiệp Bảo hiểm

Đăng bởi Phạm Nguyễn Thiên Di vào lúc 08/11/2018

GIỚI THIỆU CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM - MÔI GIỚI BẢO HIỂM ĐANG HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ: 18

1. Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bảo Việt Nhân thọ) - www.baovietnhantho.com.vn

2. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) - www.prudential.com.vn

3. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) (Manulife) - www.manulife.com.vn

4. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) (AIA) - www.aia.com.vn

5. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) - www.life.chubb.com/vn

6. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prévoir Việt Nam (Prévoir) - www.prevoir.com.vn

7. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi) - www.dai-ichi-life.com.vn

8. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay life) - cathaylife.com.vn

9. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (FWD) - fwd.com.vn

10. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Việt Nam) (Hanwha) - www.hanwhalife.com.vn

11. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank - Cardif (VCLI) - www.vcli.vn

12. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon (Việt Nam)  (Fubon life) - https://www.fubon.com/life_vn/index.html

13. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali (Việt Nam) (Generali) - www.generali-life.com.vn

14. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam - aviva.com.vn

15. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam - www.sunlife.com.vn

17. Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng life) - phuhunglife.com

18. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife (BIDV Metlife) - www.bidvmetlife.com.vn

CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ: 30

1. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) - baoviet.com.vn/insurance

2. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) - www.baominh.com.vn

3. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico) - www.pjico.com.vn

4. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) - http://www.baohiembaolong.vn

5. Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) - www.pvi.com.vn/www.pvionline.com.vn

6. Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt - Tokio Marine (BVTM) - baoviettokiomarine.com

7. Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC) - www.uicvn.com

8. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) - www.pti.com.vn

9. Công ty TNHH  Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (Groupama) - www.groupama.vn

10. Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương - vbi.vietinbank.vn

11. Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina) - www.svi.com.vn

12. Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) - www.vass.com.vn

13. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) - www.bic.vn

14. Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA (AAA) - www.aaa.com.vn

15. Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam (AIG) - www.aig.com.vn

16. Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam (QBE) - www.qbe.com.vn

17. Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) - abic.com.vn

18. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) - http://www.gic.com.vn

19. Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC) - www.pacvn.vn

20. Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty (Liberty) - www.LibertyInsurance.com.vn

21. Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb (Chubb) - http://www.chubb.com/vn-vn

22. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) - www.mic.vn/www.baohiem247.vn

23. Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không (VNI) - www.vna-insurance.com

24. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) - www.bshc.com.vn

25. Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương (BHV) - www.bhv.com.vn

26. Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG) - http://www.msig.com.vn

27. Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon) - https://www.fubon.com

28. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành) - www.xti.com.vn

29. Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay) - http://www.cathay-ins.com.vn

30. Chi nhánh Công ty bảo hiểm bảo lãnh Seoul tại Hà Nội (SGI Hà Nội) - www.sgic.co.kr

CÔNG TY MÔI GIỚI BẢO HIỂM: 14

1. Công ty TNHH Aon Việt Nam - http://www.aon.com/vietnam/en

2. Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Việt Quốc - vietquocibc.com.vn

3. Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Á Đông - adongbroker.vn

4. Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam - http://www.grassavoyewillis-vn.com

5. Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam - www.vietnam.marsh.com

6. Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương - thaibinhduongco@vnn.vn

7. Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Cimeco - Cimeicogroup.com

8. Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Sao Việt

9. Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Việt Nam - www.jltasia.com

10. Công ty cổ phần Môi giới bảo hiểm Nam Á - www.namabroker.com.vn

11. Công ty TNHH Môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho (Việt Nam)

12. Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Sabrina

 13. Công ty Cổ phần Môi giới bảo hiểm GINET Việt Nam - ginetbroker.com

CÔNG TY TÁI BẢO HIỂM: 2

1. Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) - vinare.com.vn

2. Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) - www.pvire.com.vn

Nguồn http://www.mof.gov.vn

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục