logo Global Business Card VIP

Đại lý phân phối Bảo hiểm Bảo Minh: Trần Đại Thắng

Ngày 07/01/2021 tại khách sạn Kim Đô, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tổ chức Tổng kết hoạt động kinh doanh 2020 và đề ra kế hoạch kinh doanh 2021.

Tới tham dự buổi Lễ có ông Ông Đinh Việt Tùng – Phó Tổng Giám đốc SCIC, ông Vũ Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh cùng với các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Giám đốc các công ty thành viên toàn hệ thống của Bảo Minh. 

Trong bối cảnh năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam do phải đối mặt với sự bùng phát của dịch COVID-19. Với sự giảm sút về kinh tế, tình hình thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung và tình hình bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng dù vẫn tăng trưởng nhưng đã giảm tốc. Kết thúc năm 2020, với sự quyết tâm và đồng lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, Bảo Minh đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh với kết quả như sau:

Tổng doanh thu đạt 4.941 tỷ, đạt 107,60% so với kế hoạch HĐQT giao năm 2020 và tăng trưởng 7,6% so với năm 2019. Trong đó, Doanh thu phí bảo hiểm gốc là: 4.220 tỷ đồng đạt 108,93% so với kế hoạch giao năm 2020, tăng trưởng 8,93% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 221 tỷ đồng, ROE ~ 8%, thị phần đứng thứ 4 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Tại hội nghị các công ty đơn vị đã đưa ra nội dung tham luận, phân tích sâu các thành quả cũng như khó khăn của thị trường, từ đó đề xuất các giải phát nhằm đạt hiệu quả tốt hơn trong năm 2021. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2021vẫn còn chịu ảnh hưởng của Covid 19, HĐQT và Ban Điều hành đề định hướng kinh doanh phù hợp nhằm phát triển bền vững. Tập trung vào các dịch vu sau bán hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm bảo hiểm; tăng cường nhân sự công tác quản lý giám định nhằm phù hợp thay đổi của nghị định mới về bảo hiểm xe cơ giới, là những mục tiêu chính cho năm tiếp theo.

Cuối ngày, Hội nghị đã tuyên dương, vinh danh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc hoạt động kinh doanh trong năm 2020popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục